Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
2.Strateji von Mind Map: 2.Strateji

1. 2.1. Çevre beklentileri

1.1. Çevre ihtiyaç analizi

1.1.1. Çevre ihtiyaçları ile Kurum performans göstergeleri uyumu

1.1.2. Çevre beklentilerinin doğru anlaşılıp, yorumlanması

2. 2.2. Paydaş beklentileri

2.1. İç Paydaşlar

2.1.1. Paydaşların beklenti, görüş ve önerilerinin alınması

2.1.1.1. Faaliyetler; İç paydaşların konum tanımlaması, Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantıları, Öğretmenler Kurulu Toplantıları, Öğrenci Meclisi Toplantıları, Okul Gelişim ve Yönetim Kurulu Toplantısı, sonucunda beklenti görüş ve önerilerin raporlanması

2.2. Dış Paydaşlaş

2.2.1. Dış paydaşların beklenti, görüş ve önerilerinin toplanması

2.2.1.1. Faaliyetler; Okul toplantıları , OAB Toplantıları, STK Toplantıları, Bilimsel Temalı Çalıştaylar, Paydaş kurum ziyaretleri

3. 2.3.Özdeğerlendirme

3.1. İç performans

3.1.1. Yeteneklerimiz

3.1.1.1. SWOT Analizi

3.1.1.1.1. Çevre ve paydaş beklentilerinin doğru anlaşılması ve karşılanmasına dönük olumlu yaklaşım sergileme

4. 2.4. Politikalar

4.1. 2.4.1. Teknik-ekonomik işlevine yönelik politikalar

4.1.1. 2.4.2. İnsani-Sosyal İşlevine yönelik politikalr

4.1.1.1. 2.4.3. Politik İşlevine Yönelik Uygulamalar

4.1.1.1.1. 2.4.4. Kültürel İşlevine Yönelik politikalar

4.2. Verimlilik; Her türlü kaynak kullanımı, tasarrufu ve yedek kaynak edinimi

4.2.1. Güncel beklentilere cevap verebilme

4.2.1.1. Aktif ve interaktif eğitim teknolojik alt yapısı

4.2.1.1.1. Yaşam merkezli, deneysel ve yaşantıya dayalı öğrenme

4.2.2. Planlılık

4.2.2.1. Stratejik planlama

4.2.2.1.1. Günlük, haftalık, yıllık çalışma planları

4.2.2.1.2. Öğretim kadrosu planları

4.2.2.1.3. Örenci planları

4.2.2.1.4. Paydaş planları

4.2.3. 'Hesapverebilirlilik

4.2.3.1. Paydaş hesap verebilirliği

4.2.3.1.1. Topluma yönelik

4.2.3.1.2. Öğrenciler

4.2.3.2. Öz değerlendirme esaslı hesapverebilirlik, okul-kurumun stratejik planlarına bağlı

4.2.4. Gelecek yönelimli

4.2.5. Risk ve Kriz Yönetimine yönelik hazırlıklı olma; (mücbir, doğal afet vb.)

4.2.6. Nitelikli insan kaynağı ile hizmet sunumu sağlama

4.2.7. Modern fiziki kapasite

5. 2.5. İletişim, izleme ve Geri Bildirim

5.1. Bütün paydaşları okula ait politika ve uygulamalar hakkında her zaman bilgilendirilir, elektronik ve sosyal ağlar kullanılır

5.2. Paydaşlardan sürekli geri bildirim alınır ve gözden geçirme suretiyle, karar mekanizmalarına iletilir

5.3. Kurumca belirlenen politika ve stratejilere ait performans göstergeleri izlenir

5.3.1. Veriler sürekli kayıt edilir

5.3.2. İzleme bütün paydaşlar tarafından yapılır, kanıta dayalı veri sistemine birimsel olarak işlenir

5.4. İZLEME VE DEĞERLENDİRME KURULU

5.4.1. Yıllık planların yapılması

5.4.2. İlk 6 aylık gerçekleştirmelerin belirlenmesi

5.4.3. İzleme raporunun hazırlanması ve sunumu

5.4.4. İzleme toplantılarının gerçekleştirilmesi

5.4.5. Yıl sonu gerçekleşmelerin belirlenmesi

5.4.6. İzleme verilerinin değerlendirilmesi

5.4.7. Değerlendirme raporunun hazırlanması ve sunulması

5.4.8. Değerlendirme tolantılarının gerçelkeştirilmesi

6. 2.6. Stratejik Plân

6.1. PESTLE Analizi

6.1.1. Politik

6.1.1.1. Ekonomik

6.1.1.1.1. Sosyal

6.2. GZFT Analizi

6.2.1. Güçlü

6.2.1.1. Zayıf

6.2.1.1.1. Fırsat