WERELDWIJD ENGAGEMENT

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
WERELDWIJD ENGAGEMENT von Mind Map: WERELDWIJD ENGAGEMENT

1. DAMIAANACTIE

1.1. Doelen (medisch)

1.1.1. lepra en tbc genezen

1.1.2. gezondheidszorg voor elke patiënt

1.2. Beweegredenen

1.2.1. respect en waardigheid

1.2.2. voorbeeld pater Damiaan

1.3. Werking

1.3.1. mobiele medische teams

1.3.1.1. in de derde wereld

1.4. Waarden: waardig leven, respect

2. AMNESTY INTERNATIONAL

2.1. Doelen (sociaal)

2.1.1. naleving mensenrechten

2.1.1.1. Universele Verklaring Rechten van de Mens

2.2. Beweegredenen

2.2.1. verontwaardiging over schending mensenrechten

2.3. Werking

2.3.1. onafhankelijk

2.3.1.1. vb. schrijfacties

2.4. Waarden: naleving fundamentele mensenrechten

3. GREENPEACE

3.1. Doelen (ecologisch)

3.1.1. bescherming aarde

3.1.2. einde milieumisdrijven

3.2. Beweegredenen

3.2.1. aarde is kwetsbaar

3.2.2. aarde --> stem

3.3. Werking

3.3.1. petities

3.3.2. acties

3.3.2.1. geweldloos

3.3.3. giften

3.4. Waarden: respect voor onze planeet, vrede

4. PLAN INTERNATIONAL

4.1. Doelen (sociaal, kindgericht)

4.1.1. levensomstandigheden kinderen verbeteren

4.1.1.1. kwaliteitsvol onderwijs

4.1.1.2. bescherming tegen uitbuiting en misbruik

4.2. Beweegredenen

4.2.1. Internationaal Kinderrechtenverdrag

4.3. Werking

4.3.1. giften Plan Ouders

4.3.1.1. gemeenschap helpen en uitbouwen

4.4. Waarden: waardig leven voor kinderen, gelijkheid

5. UNICEF

5.1. Doelen (sociaal, kindgericht)

5.1.1. goede ontwikkeling van elk kind

5.1.1.1. onderwijs, gezondheid, voeding,...

5.2. Beweegredenen

5.2.1. Internationaal Kinderrechtenverdrag

5.2.2. duurzame ontwikkelingsdoelen

5.3. Werking

5.3.1. samenwerking met lokale organisaties

5.3.2. eigen projecten

5.4. Waarden: waardig leven voor kinderen, gelijkheid, eerlijke kansen