NOT-Beurs

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
NOT-Beurs von Mind Map: NOT-Beurs

1. educatieve

1.1. rekenen

1.1.1. 61 uitgeverije

1.1.1.1. bijv. zwijsen

1.2. taal

1.2.1. 60 uitgeverije

1.2.1.1. bijv. eduforce

2. Passend onderwijs

2.1. casus willem

2.1.1. bijpassende materialen

2.1.1.1. bijv. grove/ fijne motoriek

2.1.1.1.1. BIG schrijfmateriaal

3. Digibord

3.1. nieuwe uitvindingen

3.1.1. bijv. Gynzy

4. Dyslexie

4.1. aanvullende materialen

4.1.1. ict materialen

4.1.2. leermiddelen

4.1.3. uitgeverije

5. Eigen

5.1. wat vind ik leuk

5.1.1. goed dat ze dit organisteren

5.1.2. po