Religion og livssyns Didaktikk

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Religion og livssyns Didaktikk von Mind Map: Religion og livssyns Didaktikk

1. Didaktikk

1.1. Hvordan ivaretar du alle?

1.2. Lærerrollen i RLE

1.2.1. Læreplanen

1.2.1.1. Fagets formål

2. RLE-faget

2.1. Undervisning i faget

2.2. Hvem ER eleven?

2.2.1. Fagplanen i RLE

2.2.1.1. Jus i RLE faget

2.3. Navnet

2.3.1. KRL -> RLE

2.3.1.1. Reformene

2.4. Læreplan og Virklighet

2.5. Historisk perspektiv

2.5.1. 1997 KRL

2.5.1.1. Bakgrunn

2.5.2. Formålsparagraf 1998

2.5.3. Fagdidaktikk boken

3. Jødedom

3.1. Historie i Norge

3.1.1. Jødeparagrafen

3.2. Diaspora

3.2.1. år 70. Utspredt

3.3. Egenart

3.4. Trosinnholdet

3.4.1. Øst-Vest Ortodokse jøder

3.5. Historisk 1800 f.kr - 70 e.kr

3.5.1. Babilonske eksilet

3.6. Det kristne Europa - forfølgelsene

3.7. M. Luther og Jødene

3.8. Antisemittisme

3.9. Zionisme

3.9.1. Vende tilbake

3.10. Det helligland

3.11. 2. verdenskrig

3.11.1. Holaucost

3.12. Israel

3.12.1. Israel/palestina

3.13. Jerusalem som hellig for tre religioner

3.14. Jøder i praksis

3.14.1. Dagliglivet

3.14.2. Høytider

4. Islam

4.1. De fem søylene

4.2. Historie

4.2.1. Profeten Mohammed

4.2.2. år. 622

4.2.2.1. Tidens begynnelse

4.2.3. Sure 96

4.3. Koranen

4.3.1. Systemet

4.3.1.1. Surer 114

4.3.1.2. Ayat

4.3.2. Innholdet

4.3.2.1. Poetisk form

4.4. Kvinner

4.5. Haditha

4.5.1. Profetens liv

4.6. Sharia

4.6.1. Lov

4.6.1.1. Ulike syn

4.6.2. Fire lovskoler

4.7. to rettninger

4.7.1. Sjia

4.7.2. Sunni

5. Livssynshumanisme

5.1. skille mellom sekulære og religiøse livssyn

5.1.1. Virkelighets forståelse

5.1.2. Etikk

5.1.3. menneskesyn

5.2. Hva er et livssyn?

5.2.1. Individuelt livssyn

5.2.2. Livssynstradisjon

5.2.2.1. Humanismen

5.2.2.2. Kristendommen, Islam, Jødedom osv.

5.3. Mennesket som åndsvesen

5.4. Menneskeverd

5.5. FN

5.6. Human-etiskforbund

5.6.1. Historie

5.7. Bruk livssynshumanismen som kilde( s 130-171 i odnanes livssyn)

6. Kristendom

6.1. Troens og Historiske Jesus

6.1.1. Lybec(Evangelienes Jesus)

6.1.2. Kristendommens Jesus

6.1.2.1. Troens jesus viktig

6.1.2.2. Bruk boken til OED

6.2. Reformasjonen

6.2.1. Bakgrunnen

6.2.2. Innholdet

6.2.3. Teologiske

6.2.4. Konsekvensene

6.2.4.1. I dag

6.3. Bibeltolkning

6.3.1. Si noe om egenvalgt tekst

6.3.2. synoptiske paralleller

6.3.2.1. synoptiske problem

6.3.3. Hvordan tolke en tekst i NT

6.3.4. Hva er NT?