Checklist voor strategische Sales & Communicatieplannen 'Eerst denken, dan verkopen!'

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Checklist voor strategische Sales & Communicatieplannen 'Eerst denken, dan verkopen!' von Mind Map: Checklist voor strategische Sales & Communicatieplannen 'Eerst denken, dan verkopen!'

1. En ten slotte het effect monitoren & evalueren

1.1. Wanneer gaan we evalueren

1.1.1. Achteraf

1.1.2. Tijdens

1.1.2.1. Kunnen we nog tijdig bijsturen?

1.2. Op welk niveau kunnen / willen we meten?

1.2.1. Marketing resultaat?

1.2.1.1. Zie doelstellingen

1.2.2. Communicatie effect?

1.2.2.1. Zie doelstellingen

1.2.3. Met welke methodes meten we het effect?

1.2.3.1. Wat gaan we tellen?

1.2.3.2. Hoe gaan we tellen?

1.2.3.3. Wat willen we vragen? Aan wie? Op welke manier?

1.3. Welke effect hebben we bereikt?

1.3.1. Hebben wij ons doel bereikt?

1.3.2. Wat hebben we ervan geleerd?

1.3.3. Wat moet de volgende keer anders?

1.4. Moeten we bijsturen?

2. Eérst de situatie grondig verkennen

2.1. Waarom maak jij dit plan?

2.1.1. Wat is de aanleiding voor dit plan?

2.1.1.1. Doel

2.1.1.2. Wens

2.1.1.3. Ambitie

2.1.1.4. Pijn

2.1.1.5. Verlangen

2.1.1.6. Probleem

2.1.1.7. Kans

2.1.2. Maak het persoonlijk

2.1.2.1. Waarom heeft dit jouw interesse?

2.1.2.2. Waarom is dit relevant?

2.1.2.2.1. Voor de organisatie

2.1.2.2.2. Voor jou

2.1.2.2.3. Voor de wetenschap

2.1.2.3. Waarom is dit voor jou belangrijk?

2.1.3. Vertaal dit naar

2.1.3.1. Concreet doel

2.1.3.2. of een wetenschappelijke onderzoeksvraag

2.2. Ga op zoek naar relevante informatie waarop jij jouw keuzes gaat baseren

2.2.1. Intern

2.2.1.1. Micro

2.2.1.1.1. Wat weet je van de organisatie?

2.2.2. Extern

2.2.2.1. Meso

2.2.2.1.1. Wat is de marktsituatie?

2.2.2.1.2. Wat is bekend over het onderwerp?

2.2.2.2. Macro

2.2.2.2.1. Wat gebeurt er in onze maatschappij?

2.2.3. Tips

2.2.3.1. Trek bij DESTEP nog geen conclusie, maar beschrijf wat je waarneemt

2.2.3.2. Meer overtuigingskracht, bewijs, bronnen en informatie nodig?

2.2.3.2.1. Field- en deskresearch

2.2.3.2.2. Interviews en enquetes afnemen (met o.a. autoriteiten/specialisten)

2.2.3.2.3. Logisch nadenken en eigen observaties

2.2.3.2.4. Pas op voor aannamens

2.2.3.3. Bewijs, onderbouwing, betrouwbaarheid en credits: is je bronvermelding APA proof? Dus ook bronnen vermelden in de lopende tekst!

2.2.3.4. Geef bij je analyses waar mogelijk je inzicht, mening of conclusie per onderdeel

2.2.3.5. Verwerk uiteindelijk uitsluitend de meest relevante inzichten in je plan

2.3. Creeer orde, overzicht en filter de mogelijkheden

2.3.1. nu alle relevante aanknopingspunten samenvatten in een SWOT

2.3.2. Strategische opties identificeren met Confrontatiematrix

2.3.3. Tenslotte conclusies trekken: welke opties / kansen / scenario's wil je verder uitwerken? Welke problemen ga je oplossen? Leg daarbij vooral uit WAAROM!

2.3.3.1. Waardeer de strategische opties binnen vier kwadranten op bijvb de volgende waarden: van 'wél uniek' tot 'niet uniek' ten opzicht van concurrenten én van 'veel waarde' tot 'weinig waarde' voor klanten.

2.3.4. Tips

2.3.4.1. Is de SWOT volledig gebaseerd op de info uit de analyses?

2.3.4.1.1. Maximaal 5 bullets per SWOT-onderdeel

2.3.4.2. Heb je per ongeluk bij de O in SWOT opties benoemd in plaats van externe feiten beschreven?

2.3.4.2.1. Oorzaak

2.3.4.2.2. Optie (komt pas na de SWOT)

2.3.4.3. Schrijf direct onder de confrontatiematrix je conclusies en opties op!!!

2.3.4.3.1. Met een App kunnen we de doelgroep bereiken, omdat ...

2.3.4.3.2. Passen je opties bij de waarden van het bedrijf?

2.3.4.3.3. Wat zijn de meest kansrijke en winstgevende optie/ mogelijkheden

3. Dan slimme keuzes durven maken voor een verleidelijk concept

3.1. Kies & kruip in de huid van je doelgroep

3.1.1. Wie zijn het?

3.1.1.1. Relevante kenmerken?

3.1.1.1.1. Consumenten

3.1.1.1.2. Bedrijven

3.1.1.2. Hoe groot is de markt/doelgroep?

3.1.1.2.1. Kun je jouw doelgroep segmenteren/verkleinen, zodat de boodschap beter aansluit en meer indruk maakt?

3.1.1.3. Wie beïnvloeden de doelgroep? Wie beïnvloed het koopproces?

3.1.1.3.1. Heb je meerdere doelgroepen?

3.1.1.3.2. Geef ze een gezicht

3.1.1.4. Wat willen ze?

3.1.1.4.1. Wat zijn de achterliggende basisbehoeften van deze groep?

3.1.1.4.2. Hoe staan ze tegenover het onderwerp?

3.1.1.4.3. Wat zijn hun angsten?

3.1.1.4.4. Waar praten ze over?

3.1.1.5. Hoe kun je ze het beste bereiken?

3.1.1.5.1. Wat is het mediagebruik van de doelgroep?

3.1.2. Tips

3.1.2.1. Segmenteer!

3.1.2.2. Pas op met al te leuke persona's. Die moet wel gebaseerd zijn op serieuze criteria. Dus, bestaat jouw doelgroep echt?

3.1.2.2.1. Gebruik bronnen!!

3.2. Scherp je doelstellingen aan

3.2.1. Met welke resultaten ben je tevreden / zijn noodzakelijk?

3.2.1.1. Wat zijn je marketingdoelstellingen?

3.2.1.1.1. Marktaandeel, marktomvang, omzet, bereik, conversies, aantallen, bezoekers, likes, percentages, ...?

3.2.1.2. Welk effect wil je bereiken met jouw communicatie-inspanningen?

3.2.1.2.1. Kennis

3.2.1.2.2. Houding

3.2.1.2.3. Gedrag

3.2.1.3. Tips

3.2.1.3.1. Kun je werkelijk met deze communicatiedoelstellingen je marketingdoelstellingen behalen?

3.2.1.3.2. Is je doel uitdagend, inspirerend en SMART genoeg?

3.2.1.3.3. Zijn de voorspellingen, getallen en percentages realistisch? En waarom, waar baseer je dat op?

3.3. Wat is je oplossing, boodschap of aanbod?

3.3.1. Pitch & Verkoop je verhaal

3.3.1.1. Pitch route 1

3.3.1.1.1. Ik zie

3.3.1.1.2. Ik wil

3.3.1.1.3. Ik doe

3.3.1.2. Pitch route 2

3.3.1.2.1. Behoefte vd doelgroep

3.3.1.2.2. Wie: Naam van jouw bedrijf of product

3.3.1.2.3. Wat: Jouw oplossing / product

3.3.1.2.4. Waarom: Argument

3.3.1.2.5. Voordeel

3.3.1.2.6. Bewijs

3.3.2. Slogan: Vat dit verhaal samen in 1 zin die de lading dekt

3.3.2.1. Is jouw boodschap/belofte uniek genoeg?

3.3.3. Tot slot: Welk woord claim jij? welke Hashtag##

3.3.3.1. vertaal deze zin door naar de KERNBOODSCHAP in één woord!

3.4. Bedenk een Prikkelend Communicatie Concept

3.4.1. De 'verpakking' van je boodschap

3.4.1.1. Versterk de samenhang van je uitingen met een overkoepelend idee / concept

3.4.1.1.1. Slapend

3.4.1.1.2. Ontwakend

3.4.1.1.3. Levend

3.4.2. Tips

3.4.2.1. Past deze creatieve verpakking op alle middelen?

3.4.2.2. Blijft dit concept 'plakken' in het hoofd van de ontvanger?

3.4.2.3. Heeft het concept voldoende impact?

3.4.2.4. Herkenbaar? Helder? Onderscheidend? En past het bij het bedrijf?

3.4.2.5. Is het wel een communicatie concept? Of toch een productconcept?

3.4.2.5.1. Product Concept / uitvinding

3.4.2.5.2. Communicatie Concept

3.4.2.6. Ga je hier werkelijk je doel mee bereiken?

3.5. Kies je Communicatie Strategie

3.5.1. En nu kiezen....

3.5.1.1. Hoe benader ik mijn doelgroep(en) het meest effectief?

3.5.1.1.1. Informeren

3.5.1.1.2. Dialogiseren

3.5.1.1.3. Overreden

3.5.1.1.4. Formeren

3.5.1.2. Hoe positioneer ik mij ten opzichte van de concurrent?

3.5.1.2.1. Informationeel (USP)

3.5.1.2.2. Transformationeel (ESP)

3.5.1.2.3. Tweezijdig (ESP+USP)

3.5.1.2.4. Uitvoeringsconcept

3.5.1.3. Met welke instrumenten & middelen ga ik mijn boodschap overbrengen?

3.5.1.3.1. Instrumenten

3.5.1.3.2. https://mm.tt/388142094?t=PAMT1181iz

3.5.1.4. Wanneer, hoelang en in welke volgorde?

3.5.1.4.1. Hoe verloopt de campagne?

3.5.1.4.2. Piek momenten?

3.5.1.4.3. Denk je in maanden? Weken? Dagen?

3.5.1.5. Wat levert ons dat op?

3.5.2. En nu alles opschrijven op een 1/2 A4-tje ...

3.5.2.1. Rijtje met keuzes opsommen

3.5.2.2. Clusteren van wat bij elkaar past en daar korte zinnen van maken

3.5.2.3. Aanvullen met ontbrekende informatie, zodat het verhaal SMART wordt

3.5.2.4. Inclusief de argumenten waarop jouw keuzes zijn gebaseerd

3.5.3. Motiveer, adviseer & verkoop je idee ook intern op de rest van jouw A4-tje

3.5.3.1. Geef je strategie een pakkende naam

3.5.3.2. Visualiseer je aanpak met een stroomschema of infographic

3.5.4. Tips

3.5.4.1. Is het plan uitdagend, creatief, inspirerend, winstgevend genoeg? Verlies niet je doelen uit het oog!

3.5.4.2. Past het bij de doelgroep en bij het bedrijf?

3.5.4.3. Is het haalbaar en realistisch? Qua....

3.5.4.3.1. Planning

3.5.4.3.2. Techniek

3.5.4.3.3. Financien

3.5.4.3.4. Juridisch

3.5.4.3.5. Sociaal

3.5.4.3.6. Ecologisch

3.5.4.4. Wat zijn de risico's?

4. Nu alles uitwerken, berekenen, plannen en organiseren

4.1. Werk je communicatiemiddelen uit

4.1.1. Creeer overzicht met een DoelgroepenMatrix: welke middelen zijn gericht op welke doelgroep?

4.1.2. Hoe moet het resultaat eruit zien?

4.1.2.1. briefing opstellen

4.1.2.2. Visualiseer: begin met het einde voor ogen!

4.1.2.3. Uitbesteden? Zelf doen?

4.2. Bereken je budget

4.2.1. Vraag offertes aan

4.2.1.1. Wie is de beste, goedkoopste, snelste, ....

4.2.2. Geld nodig? Verleid de budgethouders

4.2.2.1. Presenteer de mogelijkheden modulair / als een menukaart met opties

4.2.2.2. Wat is de business case? Kosten/baten analyse? Hoe gaan we geld verdienen?

4.2.2.3. Bied voordeel: wat levert deze investering op?

4.2.3. Tips

4.2.3.1. Wees niet te zuinig. Alles kost geld. Ook vrijwilligers

4.2.3.1.1. Ben je compleet?

4.2.3.1.2. drankje, tijd, werkplek,...

4.2.3.2. Werk met mooie ronde getallen

4.2.3.2.1. Niet

4.2.3.2.2. Wel

4.3. Plan en organiseer je activiteiten

4.3.1. Plannen

4.3.1.1. Welke middelen zet je wanneer in?

4.3.1.2. Welke activiteit/voorwerk gaat eraan vooraf?

4.3.1.3. Wanneer evalueren?

4.3.1.4. Maak een Activiteiten en MiddelenMatrix

4.3.1.5. Houd rekening met feestdagen, het weer, weekenden, acties, concurrenten, ...

4.3.2. Organiseren

4.3.2.1. Zelf doen, delegeren, stagiaires, vrijwilligers of uitbesteden en samenwerken met professionals?

4.3.2.2. Welke interne doelgroepen wil je informeren/betrekken bij deze campagne?

4.3.2.3. Heb je aan alles gedacht?

4.3.2.3.1. Vergunningen

4.3.2.3.2. Toiletten

4.3.2.3.3. BHV-ers

4.3.2.3.4. .....