CARACTERÍSTIQUES DEL JOC

Plan your projects and define important tasks and actions

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
CARACTERÍSTIQUES DEL JOC von Mind Map: CARACTERÍSTIQUES DEL JOC

1. Moralitza

1.1. S'estableixen valors

1.2. Idees pròpies de l'individu

2. Finalitats

2.1. Ensenyar

2.2. Adquisició d'un aprenentatge concret

2.3. Aquirir habilitats

2.3.1. Entrenament per la vida adulta

2.3.2. Créixer a partir del joc

2.3.3. Preparació per al futur

3. És una acció lliure

3.1. Temps i espai concrets

3.2. Mitjà d'expressió de sentiments

4. No atèn a cap interès material

5. És socialitzador

5.1. Ens integra a la societat

5.2. Ens culturitza

5.3. Ens civilitza

6. Món fictici

6.1. Mostra a l'individu dins un entorn diferent

6.2. Presentació de situacions per a estodiar les reaccions del jugador