Elektricitet

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Elektricitet von Mind Map: Elektricitet

1. Elbegreber og enheder

1.1. Strømstyrke - bevægelsen af elektrisk ladning.

1.1.1. Ampere - Ladning der flyttes pr. tidsenhed

1.2. Spænding - den energi en strømkilde leverer pr. enhed ladning den flytter. Spændingen måles altid som spændingsforskel, altså faldet i spænding mellem to punkter.

1.2.1. Volt - Det elektriske potentiale mellem to punkter i en leder med en strøm på 1A, der omsætter 1W

1.3. Modstand - Den egenskab ved en leder, der gør at et vist energitab vil finde sted, her i form af varmeudvikling. Faktorer i modstandens størrelse er: længde, variation i tværsnitsareal og materiale

1.3.1. Ohm = Volt * Ampere. Dette kaldes Ohms lov.

1.4. Elektrisk ladning - Den fysiske egenskab, der gør at et stof påvirkes af en kraft, når det kommer i nærheden af et andet ladet stof.

1.4.1. SI-enhed: Coulomb - 1C = 1A*1s

1.4.2. Indenfor kemi bruges en anden enhed: Elementarladning (e). Dette er ladningen af ét proton.

1.5. Effekt - Energiændring pr. tidsenhed

1.5.1. Watt - 1W = 1J/1s

2. Jævnstrøm: Strømmen bevæger sig hele tiden den samme vej. Elektronerne bevæger sig fra minus til plus.

2.1. Batterier

2.2. Solceller

2.3. Cykeldynamo: En jævnstrømsgenerator frembringer strømmen.

3. Vekselstrøm: En vekselstrømsgenerator frembringer strømmen ved induktion, hvorved strømmen hele tiden skifterretning. Vi bruger i Danmark hovedsagelig 230V vekselstrøm med den frekvens på 50 Hz i vores elnet.

3.1. Kraftværker: Der findes forskellige typer kraftværker, men princippet med at drive en turbine der er koblet til en genrator, er den samme

3.1.1. Kernekraftværker

3.1.2. Vandkraftværker

3.1.3. Afbrændingskraftværker

3.2. Vindmøller

3.3. Solceller producere egentligt jævnstrøm, men for at producere vekselstrøm til forbrugernetet indsættes en Inverter til at omdanne jævnstrømmen til vekselstrøm

4. Elektriske kredsløb

4.1. Serieforbindelse er et kredsløb for alle elementer, modsat parallelforbindelse, er sat i række

4.1.1. Hvis et punkt i kredsløbet fjernes, f.eks. en pære, vil hele systemet slukkes.

4.1.2. To batterier sat i serie vil have sammenlagt spæding. Eksempelvis 9V+9V = 18V

4.2. Parallelforbindelse er et kredsløb hvor alle elementer har direkte forsyning fra kilden. Ledningerne kan ses som værende parallelle.

4.2.1. Hvis et punkt i kredsløbet fjernes, vil det andet stadig køre.

4.2.2. To batterier sat parallelt vil have sammenlagt styrke. Eksempelvis 1,9A+1,9A = 3,8A

5. Statisk elektricitet: Gnidningselektricitet opstår når to forskellige overflader gnider mod hinanden, så der opbygges en spænding der kan udlades, f.eks ved at rører et andet objekt, så man får stød. En anden og større form for statisk elektricitet er f.eks. lynnedslag i forbindelse med uvejr.