Syre, baser og salte

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Syre, baser og salte von Mind Map: Syre, baser og salte

1. Baser

1.1. Ofte farlige for mennesker, fordi det er ætsene

1.2. base = stof der kan optage H+-ioner

1.3. Jo lettere basen har ved at optage H+, desto stærkere er basen.

1.4. base opløst i vand = har altid en OH-

1.5. NaOH ioniseres fuldstændigt, NaOH→Na++OH−

1.6. 1 % af NH3 optager en H+ fra vandet, NH3+H2O↔NH+4+OH−

2. Salte

2.1. Indeholder altid et metal og en ”syrerest”

2.2. Der findes mange salte

2.3. Salt kan lede strøm hvis det er i flydende tilsstand (smeltet eller opløst med vand)

2.4. Salt sænker frysepunkt. H2O

2.5. Krystaller indeholder vand

3. Syre

3.1. Svovlsyre og saltsyre = mange kender

3.2. Citronsyre = svag syre, formel = C6H8O7.

3.3. jo lettere en syre frasplater H+ jo stærkere er syren

3.4. edikesyre = en svag syre fraspalter kun 1% af sine H+, CH3COOH↔CH3COO−+H+

3.5. Saltsyre = en stærk syre, fraspalter 100% af sine H+, HCl→H++Cl−

3.6. Syre = et stof der kan fraspalte H+-ioner, når det er opløst i vand

4. Uorganisk kemi

4.1. ÷ kulstofforbindelser

5. Syre og base test

5.1. Mælk: - Det er svært at bedømme hvornår det klumper, og hvormeget man præcist har kommet i

5.2. Smag: - ens smagssans passer ikke altid fx hvis du kommer en masse sukker i citron, så smager det ikke surt, og man kan ikke altid smage på tingene fx svovlsyre

5.2.1. 1. citron

5.2.2. 2. grape

5.2.3. 3. appelsin

5.3. pH: - pH er er ikke så præcist, det viser ikke 100% hvor surt eller basisk det er. Det viser forholdet mellem H+ og OH- men det viser ikke hvor stærk syren er.

5.3.1. 1. citron

5.3.2. 2. grape

5.3.3. 3. appelsin

5.4. Titrering - er det mest præcise

5.5. Ved titrering drypper du en stærk base i en svag syre.

6. pH-værdi

6.1. Syre = H+

6.1.1. pH<7 [H+] >[OH-]

6.1.2. pH=7 [H+] = [

6.2. Base = OH-

6.2.1. [H+]<[OH-]. pH er over 7.

6.3. pH–skalaen består af en række tal fra 0 til 14. De kaldes for pH-værdier.

7. Stæke syrer (forsøg)

7.1. vi testede hvor stærke syrene var, ved at komme magnesium i syrene (oxalsyre, saltsyre, citronsyre og eddikesyre) og så hvor magnesiummet blev opløst først, det hvor den blev opløst først, var den stækeste syre og det var saltsyre og citronsyre og den svageste og langsomste var eddikesyre.

8. pH skala

8.1. pH-skalaen er ikke som en almindelig skala. Et trin på skalaen betyder, at antallet af ioner stiger med 10 gange så meget fra hvert trin på skalaen. fx. fra 1 til 2 er der 10 og fra 2 til 3 er der 100 ( 10*10= 100)

8.1.1. Surt: Hvis et produkt er surt, så har det en pH-værdi fra 0-6. Så indeholder det forskellige slags syrer. Værdien 1 er meget mere sur end værdien 6. I en sur opløsning er [H+]>[OH]

8.1.2. Neutral: Alt hvad der er neutralt, som for eksempel vand, har en pH-værdi på cirka 7. Den værdi ligger altså midt på skalaen. i en neutral opløsning er [H+]=[OH-]. pH er 7.

8.1.3. Basisk: Det modsatte af surt kaldes for basisk. i en basisk opløsning er [H+]<[OH-]. pH er over 7.

9. Ioner

9.1. En ion er et atom der har mistet eller optaget en eller flere elektroner, og derved fået en elektrisk ladning.

9.2. http://phet.colorado.edu/en/simulation/build-an-atom

10. Kovalent binding

10.1. Nogle gange er de enkelte atomer ikke i stand til at optage eller afgive elektronerne helt. Så kan atomerne i stedet deles om elektronerne. Når dette sker, dannes en kovalent binding eller sommetider en atombinding. Ion bindinger giver eller optager elektronerne ikke. I organisk kemi eller kulstofkemi dannes typisk kovalente bindinger.

11. Mol

11.1. http://www.fysikkemifaget.dk/let/kemi/grundlaeggende-kemi/mol/

11.2. Mol er en måleenhed af atomer eller molekyler.

11.2.1. fx. Ved guld (Au) står der 196,967. Det betyder, at hvis man vejer 196,967 g guld af på en vægt, så har man 1 mol guld.

11.3. Tidligere benyttede man ordet dusin for 12 stk., eller snes når der var 20. På præcis samme måde bruger man ordet et ”mol” til at beskrive 602.214.179.300.000.000.000.000 styk(atomer eller molekyler). Altså lidt over 602 tusinde milliarder milliarder.

11.4. Et mol svarer til ca. 6,02214×10^23 dette kaldes også Avogadros tal (NA som kommer fra engelsk the number of Avogadros)

11.5. Molær:

11.5.1. På flaskerne i fysiklokaler står der ofte, hvilken en koncentration en opløsning har. På saltsyren kan der fx stå: 1 M (molær). Det betyder, at der er opløst 1 mol saltsyre pr. liter.

11.5.2. Molær = antal mol pr. liter

12. Stærke og svage syre

12.1. Stærke syre: svovlsyre, saltsyre

12.2. Svagesyre: citronsyre, eddikesyre