Evolution

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Evolution von Mind Map: Evolution

1. tilpasning

1.1. miljø

1.2. vandring fra vand til land

1.3. fødsels overskud

2. naturlig udvælgelse

2.1. variation

2.2. selektion

3. Charles Darwin

3.1. Evolutionsteorien

4. bakterier

4.1. fotosyntese

4.2. virus

5. det første liv

5.1. det første menneske

6. arter

6.1. racer

7. ozon lag

8. DNA

8.1. RNA