MAPA UDZIAŁOWCÓW

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
MAPA UDZIAŁOWCÓW von Mind Map: MAPA UDZIAŁOWCÓW

1. 1

2. Duży wpływ Złe nastawienie

2.1. 1

2.2. 2

2.3. 3

2.4. PUP

3. mały wpływ dobre nastawienie

3.1. PAIIZ

3.2. 2

3.2.1. Praktykanci

3.3. Politechnika Szczecińska

4. Mały wpływ Złe nastawienie

4.1. 2

4.2. 3

4.2.1. Politechnika Wrocławska

5. Duzy wpływ Dobre nastawienie

5.1. 1

5.1.1. zarząd firmy

5.2. PUP

5.3. pracownicy firmy