Landbrug og landboreformer

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Landbrug og landboreformer von Mind Map: Landbrug og landboreformer

1. Naturen

1.1. I istiden standsede isen i Midtjylland og det fordelte Danmark fra den gode jord og den dårlige

1.2. 60% af jorden i Danmark er marker

2. Landbrug

2.1. Første gang man dyrkede marker var i 4.000 f.v.t.

2.1.1. De første bønder brugte hakker til at så jorden, og først 3.500 f.v.t. brugte man plove

2.2. Jorden blev hurtigt udpint, så man blev nød til at lave flere marker, og de gamle marker voksede der græs på, og det kunne husdyrene få

2.3. Da man fik store maskiner udvidet man sine marker ved at fjerne fler træer og dække små søer til, og det er gået ud over naturen i dag

2.4. Bønders frihed for andre

2.4.1. I 1788 blev stavnsbåndet. Så nu kunne man få sin egen jorden, men nogle var stadigvæk fattige, og kunne ikke eje deres egen jord.