Kan Islam integreres i Europa?

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Kan Islam integreres i Europa? von Mind Map: Kan Islam integreres i Europa?

1. Samfundsfag:

1.1. De 4 integrations modeller: (s. 115 i den BLÅ bog) - Assimilation = indvandrerne opgiver deres egen kultur og bliver ét med det danske. De overtager majoritetens kultur. - Smeltedigel = en blanding af to kulturer til noget nyt og tredje. - Kulturel integration = indvandrerne accepterer de vigtigste danske værdier og normer, og bevarer også vigtige dele af deres egen kultur. Det er den officielle danske politik, men reelt har DF lagt pres på for at fremme mere assimilation. - Segregation = Adskilte kulturer og problemer med parallelsamfund som står udenfor det danske samfund (ghettoer osv.). Der er mistillid og skepsis.

1.2. Frankrig og Danmark: - Frankrig: urolighederne i Paris' indvandrerforstæder, Front National (højreorienteret indvandrer fjendtligt parti), politisk forslag om et mere multikulturelt Frankrig (21/10-14). - Danmark: polarisering i dansk politik og blandt befolkningen (modsatrettede holdninger), DF strammer kurs, der har haft indflydelse på de fleste andre partier der er rykket til højre, og også på dansk lovgivning under VK-regeringen modsat Enhedslisten og Radikale Venstre der har holdt fast i en humanistisk og tolerant indvandrerpolitik.

1.3. Diskurs og argumentations analyse: (6/10-14)

2. Religion:

2.1. Islams indhold: - Lovreligion/Sharia. - Troen: 6 dogmer: 1) Allah, 2) profeterne - Muhammed som den sidste af profeterne, 3) Koranen som blev åbenbaret til profeten Muhammed, 4) Engle, 5) Dommedag og 6) forudbestemmelsen/skæbnen kommer fra Gud. - PS. til punkt 3: Muslimer tror også, at Gud har åbenbaret Moseloven til jøderne og Evangelierne til de kristne, derfor kaldes jøder og kristne anerkendende for "bogens folk". De har et helligt skrift og er monoteister. Men muslimerne mener at, både Toraen og evangelierne er imidlertid blevet forfalsket af mennesker i tidernes løb og er derfor ikke ufejlbarlige. Derfor er Gud nød til at sende Koranen og Muhammed er fornærmet over at jøderne ikke ser ham som den nye Abraham. - De religiøse pligter/handlingerne: De fem søjler: 1) Trosbekendelsen, 2) Bøn 5 gange om dagen, 3) fasten i Ramadan måneden, 4) valfarten og 5) Almissen. - Den værste synd er Shirk, som betyder afgudsdyrkelse, dvs. at give gud partnere, at sætte noget lig med Gud. Som fx. treenigheden og dermed også menneskeliggørelse af Gud i troen på Jesus som Guds søn. - Hadith = beretninger om hvad Muhammed har sagt og gjort. Som danner grundlag for profetens sunna, dvs. normer og regler baseret på hvad profeten har sagt og gjort. Hadith supplerer Koranen, men kun Koranen er Guds ord. Der er 6 anerkendte hadithsamlinger.

2.2. Islams svar på modernitetens udfordringer: (se dokument vedhæftet 27/03-15) - Traditionalisme/traditionalist - Fundamentalisme/fundamentalist - Sekularisme/sekularist - Islamisme/islamist - Modernisme/modernist

3. Historie:

3.1. - Korstogene: kultursammenstød mellem kristendom og Islam - Overblik over dansk indvandringspolitik (s. 165-66 i den RØDE bog) - Europæisk imperialisme - Øget behov for arbejdskraft i DK i 1960'erne - Flygtningestrømme i 1980'erne frem til i dag - Glistrup/Frp./Dansk Folkeparti samt VKO-flertallet fra 2001

4. Integrations udfordringer: Højrefløjens opfattelse: - Frankrig: - UMP (konservative) og Front National (nationalkonservative populister) - Danmark: - V, K og DF - Ikke-vestlige indvandrerne har en fjendtlig/modvillig holdning til integration - Kvindeundertrykkelse - Nationale værdier (ytringsfrihed, demokrati, religionsfrihed) Problemet: - Kultursammenstød - Ser det som et angreb/indvandrerne vil overtage - De fremtidige konflikter i verden bliver religiøst-kulturelle Venstrefløjens opfattelse: - Frankrig - Parti Socialiste - (Kommunisterne) - Danmark - (SD), (SF), E, RV Problemet: - Socialt problem: Det er synd for indvandrerne. De er ofre for diskrimination, fattigdom, dårlig uddannelse, social ulighed, arbejdsløshed - alt dette medfører til optøjer i ghettoerne