Faglige mål i engelsk (min udgave)

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Faglige mål i engelsk (min udgave) von Mind Map: Faglige mål i engelsk (min udgave)

1. ### Perspektivering [#](#b02b3a)

2. ældre teksttyper

3. ## Demonstrere indsigt i fagets identitet og metoder

3.1. # Sprog

3.1.1. ### ubesværet at deltage i en samtale og diskussion

3.1.1.1. ### ordforråd

3.1.1.1.1. fagligt

3.1.1.1.2. alment

3.1.1.1.3. tematisk

3.1.2. ### anvende faglig terminologi

3.1.2.1. analysere og beskrive grammatik

3.1.2.2. analysere og beskrive stilistik

3.1.3. ### at kunne bruge hjælpemidler

3.1.3.1. ordbøger

3.1.3.2. grammatik

3.1.4. ### skriftlig og mundtlig fremstilling

3.1.4.1. forståelse for kommunikationssituationen

3.1.4.2. dybdegående

3.1.4.3. flydende, korrekt

3.2. # Kultur

3.2.1. ### almen- og tematisk viden

3.2.1.1. skrive [#](#9fafa3)

3.2.1.2. tale [#](#9fafa3)

3.2.1.3. læse [#](#9fafa3)

3.3. # Medier

3.3.1. ### informationskilder

3.3.1.1. orientere

3.3.1.2. sortere

3.3.1.3. vurdere

3.3.2. ### historisk, kulturel og samfundsmæssig viden

3.3.2.1. litteraturhistorie

3.3.2.2. USA

3.3.2.3. Storbritannien

3.3.3. ### redegøre og forstå

3.3.3.1. almene emner

3.3.3.2. faglige emner

3.3.3.3. stilforskelle

3.3.3.4. synspunkter

3.3.4. ### analysere og fortolke

3.3.4.1. film

3.3.4.2. nyere teksttyper

3.3.4.3. andre medier