Analyse- og fortolkningstilgange

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Analyse- og fortolkningstilgange von Mind Map: Analyse- og fortolkningstilgange

1. De fem spørgsmål

2. Berettermodellen

3. Filmanalyse

4. Vinkling

5. Perspektiv

6. Aktantmodellen

7. Særlige brændpunkter

8. Billedkomposition

9. Sproglige virkemidler

10. Farvesymbolik

11. Fortællestil

12. Person- og miljøkarakteristik

13. Temaanalyse

14. Nærlæsning

15. Layout

16. Argumentation og hovedsynspunkter

17. Det gyldne snit

18. Kildekritisk anelyse

19. Kommunikationsmodellen