Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Islams historie von Mind Map: Islams historie

1. År 570, Muhammad blir født i Mekka på den arabiske halvøya.

2. År 610, Muhammad får sin første åpenbaring fra Gud formidlet av engelen Jibril (Gabriel).

3. År 622, Muhammad flykter fra Mekka til Medina.

4. År 630, Muhammad erobrer Mekka med en hær på 10 000 soldater. Kaba i Mekka blir utspekt til islams helligdom, og alle gudebilder blir ødelagt

5. År 630, Muhammad dør i Medina

6. År 650, Koranen, Guds åpenbaringer til Muhammad blir amlet og skrevet ned

7. År 634-750, muslimsk styrker erobrer store landområder. Det islamske riket strekker seg etter hvert fra grensen til dagens India og vestover helt til Spania. I år 711 erobrer muslimene store deler av Spania. I år 732 blir de stanset i slaget av Politers.

8. År 661, Ali, den første imanen ble myrdet.

9. År 680, Sønnen til Ali, Hussein tok opp kampen for det han mente var en rettferdig sak. Men Hussein og følget hans ble omringet av en stor hær av sunnimuslimer ved Karbala. Under slaget kjempet de tappert men til slutt ble de hogd ned.

10. År 750-1258, I det store islamske riket, med sentrum i Bagdad, blomstrer kunst, litteratur, filosofi, vitenskap og handel. I år 1258 blir Bagdad ødelagt av mongolene.

11. 800-tallet, Fortellingene om det Muhammad sa og gjorde, blir gjennomgått en gruppe lærde menn. Skriftene som de mener er troverdige, blit til hadith-samlingene, også kalt profetens sunna.

12. 1095-1291, I dette tidsrommet foregår de kristne korstogene. Denne perioden får varige negative følger for forholdet mellom kristendom og islam. Muslimenes store helt i kampen om Jerusalem er kurderen Saladin

13. År 1492, Det siste muslimske kongeriket i Spania blir erobret av de kristne, som får full kontroll over hele Spania. Muslimene må flykte eller gå over til kristendommen, og alle jødene i landet blir utvist.Mange av jødene blir ønsket velkommen til Istanbul og bosetter seg der.

14. År 1526, Det muslimske mogulriket blir grunnlagt i India av den store herskeren Babur. Dette riket består i 300 år, og i noen perioder omfatter det største parten av India. I 1875 blir den siste mogulherskeren avsatt av britene etter at han lenge hadde vært uten makt.

15. Fra 1800-tallet, Uten kolonitiden kommer flere muslimske land og områder under europeiske styre. Mange muslimer føler at islam blir overført av vestlige, ikke-islamske krefter. Innenfor islam vokser det derfor fram en politisk motstande mot vestlige innflytelse, noe som også er tydelig i vår tid.

16. År 1947, Staten i Pakistan blir opprettet som en islamsk stat løsrevet fra India.