Bærekraftig befolkningsvekst

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Bærekraftig befolkningsvekst von Mind Map: Bærekraftig befolkningsvekst

1. Miljø

1.1. Klimaendringene må stanses

1.2. Rike land bruker, og utnytter ,fattige lands ressurser

1.3. Rike land må redusere forbruket av ressurser

1.4. Vi må bruke alle ressurser mer effektivt

1.5. Naturressursene må brukes på en forsvarlig måte

1.6. Norge på verdenstoppen i bruk av elektrisitet.

2. Sosialt

2.1. Befolkningsveksten truer verdens ressurser. Jo mer den øker, jo flere behov skal tilfredstilles.

2.2. Befolkningsveksten må ned

2.3. Påvirker matvaresituasjonen. Store deler av jordas befolkning har ikke tilstrekkelig matforsyning.

2.4. Nok mat på jorda, men urettferdig fordelt.

2.5. Skulle befolkningsveksten fortsette å øke vil det ikke være mulig å produsere nok mat.

2.6. Rike land må gi avkall på noe av sin velferd skal fattige land få den samme levestandarden.

3. Økonomi

3.1. Rike land styrer verdens økonomien

3.2. Rike land har mest makt og styrer utviklingen

3.3. Verdensbanken og det internasjonale pengefondet låner fattige land penger

3.4. Vi må arbeide mot en rettferdig fordeling av ressurser mellom rike og fattige. I dag er det urettferdig fordelt.

3.5. Fattige land mot en stabil og velutviklet økonomi

3.6. Hjelpe folk ut av fattigdom gjennom rettferdig handel

4. Befolkningsvekst

4.1. Må reduseres, men verdens land er ikke enige om hvordan

4.2. Svakere, men økende flere steder

4.3. Trenger internasjonal fokus- politikk

4.4. Må være bærekraftig

4.5. Hvordan skal verdens befolkning overleve?

4.6. FN- Tusenårserklæring- forbedre den økonomiske utv., familieplanlegging, skolevesenet, og helsestellet i fattige land.- fremskynde den demografiske overgangen