CLIENT EN OMGEVING

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
CLIENT EN OMGEVING von Mind Map: CLIENT EN OMGEVING

1. gedrag

2. Psychisch

2.1. aandoeingen

2.1.1. afwijkend gedrag

2.1.1.1. opvatting

2.1.1.1.1. persoonlijk

2.1.1.1.2. omgeving

2.1.1.1.3. situatie

2.1.1.1.4. normen en waarden

2.2. onstaan

2.2.1. psyschosociale

2.2.1.1. trauma

2.2.1.2. rationele

2.2.1.3. opvoeding

2.2.1.4. cultuur

2.2.2. aanleg

2.2.2.1. erfelijk

2.2.2.2. persoonlijke

2.2.2.3. temprament

2.2.3. organisch

2.2.3.1. lichaamelijk

2.2.3.2. biochemisch

2.2.3.3. hormonale

2.3. indeling psychiatrische

2.3.1. angst & dwang

2.3.2. psychotische

2.3.3. stemmingsstoornissen

2.3.4. verslavingsproblemen

2.3.5. inpulscontrole

2.3.6. persoonlijk

2.3.7. gedrag

2.3.8. organisch

2.4. angst/dwang

2.4.1. obsessie

2.5. schizofrenie

2.5.1. hallucinatie/ wanen

2.5.2. dwanghandeling

2.5.3. emotionele vervlakking

2.5.4. afname sociale contacten

2.5.5. afname intresse

2.5.6. onsamenhangende spraak/gedachten

2.5.7. chaotisch

2.6. depressie

2.6.1. somber

2.6.2. hopeloos

2.6.3. minderbelangstelling handelingen

2.6.4. gewichtsverandering

2.6.5. minder eetlust

2.6.6. cognitieve problemen

2.6.7. rusteloosheid

2.6.8. geiriteerdheid

2.6.9. vermoeidheid

2.6.10. negatief zelfbeeld

2.6.11. sucidiaal

2.6.12. waardeloos

2.7. bordeline

2.7.1. stemmingswisselingen

2.7.2. impulsieviteit

2.7.3. contacten

2.7.4. zelfbeschadigend gedrag

2.7.5. laagzelfbeeld

2.8. eetstoornis

2.8.1. annorexia

2.8.2. boulimia

3. psychogeriatrisch & dementie

3.1. oorzaak

3.1.1. hersentrauma

3.1.2. CVA

3.1.3. vergifteging

3.1.4. chromosoom

3.1.5. ziekte die hersenen aantasten

3.1.5.1. hunington

3.1.5.2. kosrakof

3.1.5.3. aids

3.2. kenmerk

3.2.1. geheugen

3.2.2. taal

3.2.3. praktische vaardigheden

3.2.4. visuele herkenning

3.3. benadering

3.3.1. warmezorg

3.3.2. snoezelen

3.3.3. validation

3.3.4. ROT

3.3.4.1. zelfstandigheid

4. verslaving

4.1. oorzaak

4.1.1. reactie probleem

4.1.2. genetisch

4.1.3. gewoonte

4.1.4. ervaring omstandigheden

4.1.4.1. Omgeving

4.2. gevolgen

4.2.1. sociaal isoliment

4.2.2. neerwaartse spiraal

4.2.3. gezondheidsrisico

4.3. behandeling

4.3.1. afkicken

4.3.2. camouflage ontkenning

4.3.3. dubbele-diagnose behandeling

4.3.4. ambulant

4.3.5. semimuraal

4.3.5.1. thuis begeleiding instelling

4.3.6. intramuraal

4.3.6.1. HWL

5. Allochtone

5.1. allochtone

5.2. autochtone

5.3. maatschappelijk

5.4. vrouwen

5.5. ouderen

6. Asielzoekers

6.1. procudure

6.2. inburgering

6.3. aanvraag

6.4. cultuurshock

7. Huiselijkgeweld

7.1. kenmerken

7.1.1. lichamelijk

7.1.2. psychische

7.1.3. seksueel

7.1.4. verwaardelozing

7.2. aanpak

7.2.1. preverentie

7.2.1.1. primaire

7.2.1.2. secundaire

7.2.1.2.1. speciale groepen

7.2.1.3. tertiare

7.2.1.3.1. negatieve voorvallen

7.3. kindermishandeling

7.3.1. lichaamelijk

7.3.1.1. verwaarlozing

7.3.1.2. mishandeling

7.3.2. psygische

7.3.2.1. mishandeling

7.3.2.2. verwaarlozing

7.3.3. seksueel

7.3.4. gevolgen

7.3.4.1. sociaal

7.3.4.2. leer

7.3.4.3. psychische klachten & stoornissen

7.3.5. aanpak

7.3.5.1. preventie

7.3.5.2. meldcode

7.3.5.3. gezindsbegeleiding

7.3.5.4. uit huisplaatsing

7.3.5.5. ondersteuning opvoeding

7.3.5.6. gezindstherapie

7.4. seksueel misbruik

7.4.1. <16

7.5. vrouwenmishandeling

7.5.1. 1/5

7.5.2. verborgen

7.6. eergerelateerd geweld

7.6.1. geestelijk/lichamelijk

7.7. ouder mishandeing

7.7.1. geestelijk/lichamelijk

8. justituele maatregelen

8.1. kenmerken

8.1.1. man

8.1.2. allochtoon

8.1.3. oost eu

8.1.4. matig intiligent

8.1.5. psychische problemen

8.1.6. verslaafd

8.2. strafmaatregelen

8.2.1. vrijheidsstraf

8.2.2. taakstraf

8.2.3. vrijheidsbeperkende maatregelen

8.2.3.1. TBS

8.2.3.2. PIJ

8.2.3.2.1. jeugd inrichting

8.3. justitielemaatregelen

8.3.1. gevangenis

8.3.2. opvang inrichring

8.3.3. huis van bewaring

8.3.3.1. voor arrest

8.3.4. jeugd

8.3.4.1. opvang

8.3.4.2. behandel

8.3.5. TBS

8.3.6. uitzet centra

8.3.6.1. Vreemdelingen dienst

8.4. aanpak

8.4.1. reiintrgeren

8.4.2. rehabiliteren