Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
06_opmaak_vragenlijst von Mind Map: 06_opmaak_vragenlijst

1. icons by icon8

2. Vraagtypes

2.1. Open vragen

2.1.1. respondent formuleert zelf antwoord

2.2. Gesloten vragen

2.2.1. antwoordcategorieën liggen vooraf vast

2.2.2. respondent moet kiezen

2.2.3. eventueel meerdere keuzes mogelijk

2.3. Half open vraag

2.3.1. gesloten vraag met vaste antwoordcategorieën maar mogelijkheid voor respondent om alternatieven te geven

3. Open vragen

3.1. Voordelen

3.1.1. Spontane reacties

3.1.2. Genuanceerd

3.1.3. Eigen woorden

3.1.4. Alle antwoorden zijn bruikbaar

3.1.5. Veel vrijheid voor respondent

3.2. Nadelen

3.2.1. Moeilijk te beantwoorden

3.2.2. Tijdrovend

3.2.3. Moeilijk te noteren

3.2.4. Moeilijke verwerking

4. gesloten vragen

4.1. Voordelen

4.1.1. Gemakkelijk te beantwoorden

4.1.2. Gemakkelijk te noteren

4.1.3. Gemakkelijk te verwerken

4.1.4. Gemakkelijker te vergelijken

4.1.5. Referentiekader is duidelijker

4.1.6. Meer vragen mogelijk

4.2. Nadelen

4.2.1. Geen spontane reacties

4.2.2. Veel meer proefonderzoek nodig om juiste antwoordcategorieën te kennen

4.2.3. Minder nuancering mogelijk

4.2.4. Mensen antwoorden er soms op los

5. soorten gesloten vragen

5.1. Dichotome vragen

5.1.1. respondent krijgt slechts 2 antwoordmogelijkheden die elkaar uitsluiten

5.1.1.1. ja/neen

5.1.1.2. voor/tegen

5.1.2. Gevaar response set (neiging om steeds hetzelfde te antwoorden)

5.2. Meerkeuzevragen

5.2.1. Opsomming

5.2.1.1. aangeven hoeveel antwoorden verwacht worden

5.2.2. Eventueel gevolgd door open vraag

5.3. Rangschikkingsvragen

5.4. Schalen

5.4.1. Meningen en opvattingen

5.4.1.1. intensiteit via 5-puntschaal

5.4.1.2. Enkelvoudig

5.4.1.2.1. 5-puntschaal van helemaal niet tevreden tot zeer tevreden

5.4.1.3. Multidimentioneel

5.4.1.3.1. semantische differentiaal

5.4.1.3.2. tegengesteld paren waartussen men moet kiezen

6. Functies en normen vragenlijstes

6.1. Functies

6.1.1. oplossen informatieprobleem

6.1.2. onvertekend losweken van informatie

6.1.3. motiveren respondent

6.2. Normen

6.2.1. vraaginhoud

6.2.2. vraagvorm

6.2.3. vraagvolgorde