סביבה לימודית מתוקשבת

מפת חשיבה

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
סביבה לימודית מתוקשבת por Mind Map: סביבה לימודית מתוקשבת

1. מתייחסת לכל תלמיד בנפרד

2. חוסר תקשורת בין התלמיד למרצה

3. נוחות בשעות הלמידה

4. כשלים טכניים