teeninduskaart

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
teeninduskaart por Mind Map: teeninduskaart

1. Protsess

1.1. Üritusele kohale sõitmine

1.2. Ettevalmistused

1.2.1. Lauad, toolid

1.2.2. Söögi ettevalmistamine

1.2.2.1. Burgeri kotletid

1.2.2.2. Bataadi friikad

1.2.2.3. Salat

2. Dokumentatsioon

2.1. Alkoholi müügi jaoks - majandustegevuse registrisse majandustegevusteade. Täpsem info:

2.2. Toidu käitlemisluba

2.3. Ettevõtte ruumid, sisseseade, jäätmete ja veevarustus, toidu käitlemine, pakkimine ja vedu ning töötajate isiklik hügieen on vastavuses määruse 852/2004 II lisas toodud nõuetega

2.4. Enesekontrolliplaan

3. Klienditeenindus

3.1. Hügieenikoolitus

3.2. Teenindajate koolitus

3.3. Kokkadele kiire ülevaade

4. Tooraine

4.1. Kodumaine tooraine

4.1.1. Veiseliha Kana Muna Kartul, maguskartul Pagaritelt sai

4.1.2. Saku: Vesi Õlu Siider