Kompetenceudvikling skal være praksisnær og forankret tæt på lærernes almindelige hverdag.

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Kompetenceudvikling skal være praksisnær og forankret tæt på lærernes almindelige hverdag. por Mind Map: Kompetenceudvikling skal være praksisnær og forankret tæt på lærernes almindelige hverdag.

1. Krav til læreres professionsmæssige kompetencer

2. Læreres uformelle strategier for at tilegne sig nye kompetencer

3. Skolens formaliserede støtte- og videndelingsstrukturer

4. Praksisnær kompetenceudvikling i forbindelse med undervisningen