Bắc Trung Bộ

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Bắc Trung Bộ por Mind Map: Bắc Trung Bộ

1. Vị trí địa lý

1.1. Giáp ĐB Sông Hồng, Trung du miền núi Bắc Bộ, Lào, duyên hải Nam Trung Bộ và biển Đông

1.2. Gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế

1.3. Diện tích: 51,5 nghìn km2, 10,4 triệu người

2. Hình thành cơ cấu nông-lâm-ngư nghiệp

2.1. lâm nghiệp

2.1.1. Hơn 3 triệu ha, sau Trung du miền núi Bắc Bộ

2.1.2. Rừng: nhiều gỗ quý, lâm sơn, chim thú

2.1.3. Rừng giàu tập trung ở biên giới Việt-Lào

2.1.4. Công nghiệp: khai thác, chế biến lâm sơn đi đôi tu bổ, bảo vệ rừng

2.2. nông nghiệp

2.2.1. Đồi trước núi: chăn nuôi đại gia súc

2.2.2. Đất badan: hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm

2.2.3. Đồng bằng

2.2.3.1. Đất cát pha: cây công nghiệp hằng năm

2.2.3.2. Vùng chuyên canh cây công nghiệp hằng năm và lúa

2.3. ngư nghiệp

2.3.1. Có khả năng phát triển nghề cá biển

2.3.2. Có nhiều bãi triều, đầm phá

2.3.3. Hạn chế: tàu thuyền có công suất nhỏ, đánh bắt ven bờ

2.3.4. Hiền nay, nuôi thủy sản nước mặn, nước lợ làm thay đổi cơ cấu kinh tế nông thôn

3. Vấn đề phát triển công nghiệp và cơ sở hạ tầng giao thông vận tải

3.1. Công nghiệp

3.1.1. Điều kiện: có nhiều nguyên liệu và điều kiện phát triển, nguồn nguyên liệu, nguồn lao động dồi dào

3.1.2. Hạn chế: vốn và kĩ thuật, 1 số khoáng sản còn tiềm năng

3.1.3. Hiện trạng

3.1.3.1. Hình thành một số ngành công nghiệp trọng điểm:sản xuất vật liệu xây dựng cơ khí luyện kim......

3.1.3.2. Ưu tiên phát triển công nghiệp điện: sử dụng lưới điện quốc gia

3.1.3.3. Các trung tâm công nghiệp: Thanh Hóa-Bỉm Sơn, Vinh, Huế với các sản phẩm chuyên môn hóa khác nhau

3.2. Giao thông-vận tải

3.2.1. Phát triển tuyến đường ngang và đường Hồ Chí Minh

3.2.2. Mạng lưới giao thông gồm: Quốc lộ 1, Đường sắt Thống Nhất, đường Hồ Chí Minh

3.2.3. Phát triển các cảng nước sâu, hình thành các khu công nghiệp tập trung, các khu kinh tế ven biển, thu hút khách du lịch.....