Performance Support Flex Level (gedeeld)

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Performance Support Flex Level (gedeeld) por Mind Map: Performance Support Flex Level (gedeeld)

1. Begeleiden/ beoordelen op de werkvloer

1.1. Oriënteren op begeleiden en beoordelen

1.1.1. Stappen

1.1.1.1. Nieuwe visie op leren en epa's eigen maken

1.1.1.2. Afspraken binnen eigen instituut lezen

1.1.2. Taakondersteunend

1.1.2.1. Filmpje over Epa's

1.1.2.2. Filmje over Visie op leren

1.1.2.3. Profiel van werkbegeleiders

1.1.3. Achtergrondinfo

1.2. Begeleiden op de werkvloer

1.2.1. Stappen

1.2.1.1. Werkafspraken lezen rondom begeleiden

1.2.2. Taakondersteunend

1.2.2.1. Profiel werkbegeleider

1.2.2.2. Epa-omschrijvingen

1.2.3. Achtergrondinfo

1.2.3.1. Rolmodel op de werkvloer

1.2.3.2. Best practice Erasmus MC portfolio

1.2.3.3. Advies portfolio

1.3. Beoordelen op de werkvloer

1.3.1. Stappen

1.3.1.1. Portfolio student lezen

1.3.1.2. Betreffende Epa's lezen

1.3.1.3. Werkwijze OOG toepassen

1.3.2. Taakondersteunend

1.3.2.1. Checklist OOG

1.3.3. Achtergrondinfo

1.3.3.1. OOG Oordeel opleidingsgroep werkwijze

1.3.3.2. Best practice Erasmus MC

1.3.3.3. Advies portfolio

1.3.3.4. Artikel Entrusted based discussion

1.3.3.5. Visie op leren (en beoordelen)

2. Curriculum ontwikkelen

2.1. Kaders van CZO Flex Level doorgronden

2.1.1. 1. De Stappen

2.1.1.1. Visie lezen en bekijken

2.1.1.2. EPA bibliotheek bekijken (jouw vakgebied)

2.1.1.3. Opleidingsarchitectuur lezen

2.1.1.4. Afspraken rondom modernisering toezicht lezen

2.1.2. 2. Taakondersteunend

2.1.2.1. Link naar aparte EPA bibliotheken

2.1.2.2. Rapport rondomToezicht

2.1.2.3. Escape Box

2.1.2.4. Eisen CZO

2.1.2.5. Opleidingsarchitectuur

2.1.3. 3. Achtergrondinformatie

2.1.3.1. Filmpje met uitleg EPA

2.1.3.2. website CZO Flex Level

2.1.3.3. Hoe creëer je een veilige leeromgeving

2.2. CZO Flex Level vertalen naar eigen context

2.2.1. Stappen

2.2.1.1. Bespreek CZO Flex Level met collega's uit de theorie/praktijk

2.2.1.2. Opstellen uitgangspunten

2.2.1.3. Communicatie-/ opleidingsplan maken

2.2.1.4. Opleidingsarchitectuur bepalen

2.2.1.5. PDCAcyclus ontwerpen

2.2.2. Taakondersteunend

2.2.2.1. Visie op leren

2.2.2.2. Waar moet een team aan voldoen? (taken, rollen verantwoordelijkheden

2.2.3. Achtergrondinformatie

2.2.3.1. 70-20-10/ werkplekleren

3. Inrichten en borging begeleidingslijn

3.1. Begeleidingsmethodiek beschrijven

3.1.1. Stappen

3.1.1.1. rollen, taken en verantwoordelijkheden vaststellen (theorie aanbieder/leerhuis, koppeling met strategisch opleidingsbeleid, docenten en opleiders (leerhuis/afdeling), managers (faciliteren)

3.1.1.2. EVC-procedure inrichten, incl. mogelijkheden individualiseren

3.1.1.3. leer- en begeleidingvormen uitwerken die passen bij de visie

3.1.1.4. het ontwerpen van peerteaching, klinisch redeneren, jobaids, intervisie, peerassessments, en performance support

3.1.1.5. volgsysteem ontwerpen v.w.b. voortgang student en portfoliostructuur opzetten

3.1.1.6. aantoonbare bekwaamheid faciliteren

3.1.1.7. afspraken maken rondom cocreatie en afstemming theorie- en praktijkopleiding; werkplekleren optimaliseren

3.1.2. Taakondersteunend

3.1.2.1. Instructie voor de student

3.1.3. Achtergrondinfo

3.2. Begeleidingsmethodiek borgen

3.2.1. Stappen

3.2.1.1. rollen, taken en verantwoordelijkheden vaststellen (theorie aanbieder/leerhuis, koppeling met strategisch opleidingsbeleid, docenten en opleiders (leerhuis/afdeling), managers (faciliteren)

3.2.1.2. EVC-procedure inrichten, incl. mogelijkheden individualiseren

3.2.1.3. leer- en begeleidingvormen uitwerken die passen bij de visie

3.2.1.4. volgsysteem ontwerpen v.w.b. voortgang student en portfoliostructuur opzetten

3.2.2. Taakondersteunend

3.2.3. Achtergrondinfo

3.3. Begeleiders instrueren

3.3.1. Stappen

3.3.1.1. aanbieden teach the teacher-course voor zittende en nieuwe begeleiders

3.3.1.2. opleiden en begeleiden van (werk-)begeleiders (5 moments of need)

3.3.2. Taakondersteunend

3.3.3. Achtergrondinfo

4. Inrichten en borging beoordelingslijn

4.1. Toetsmethodiek beschrijven

4.1.1. Stappen

4.1.1.1. Team samenstellen van praktijk en theorie

4.1.1.2. Handleiding 'Begeleiden en bekwaamverklaren bij Epa's' lezen

4.1.1.3. Methodemix uitwerken a.d.h.v. Epa-beschrijvingen

4.1.1.4. Profiel vaststellen voor praktijk- en theoriebeoordelaar

4.1.2. Taakondersteunend

4.1.2.1. Handleiding 'Begeleiden en bekwaamverklaren bij Epa's'

4.1.2.2. Epa-omschrijvingen

4.1.2.3. Checklist CZO

4.1.3. Achtergrondinfo

4.1.3.1. Verwijzing naar Oog

4.1.3.2. From case-based to entrustment-based discussions (Olle ten Cate and Reinier G Hoff)

4.2. Toetsmethodiek borgen

4.2.1. Stappen

4.2.1.1. Procesafspraken maken rondom bekwaamverklaren

4.2.1.2. OER actualiseren

4.2.2. Taakondersteunend

4.2.3. Achtergrondinfo

4.3. Beoordelaars instrueren

4.3.1. Stappen

4.3.1.1. Werven en selecteren ervaren/ nieuwe beoordelaars

4.3.1.2. Trainen

4.3.1.3. Informeren overige betrokkenen

4.3.2. Taakondersteunend

4.3.2.1. Trainingshandleiding Ervaren beoordelaars

4.3.2.2. Trainingshandleiding Nieuwe beoordelaars

4.3.2.3. Handleiding 'Begeleiden en bekwaamverklaren bij Epa's

4.3.3. Achtergrondinfo

4.3.3.1. Profiel van werkbegeleiders

5. Rollen

5.1. Ontwerper/ontwikkelaar

5.2. Werkbegeleider

5.3. Manager

5.4. Leerhuismanager