Nghệ thuật bán hàng giỏi

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Nghệ thuật bán hàng giỏi por Mind Map: Nghệ thuật bán hàng giỏi

1. Cách suy nghĩ đúng

1.1. Suy nghĩ như một người mua hàng

1.1.1. 1. Tôi có ý định tạo sự đồng cảm, để nhìn rõ sự việc theo cách nhìn của khách hàng.

1.1.2. 2. Tôi có ý định tập trung vào khách hàng chứ không phải vào mình.

1.1.3. 3. Tôi có ý định tìm những người thực sự muốn những thứ tôi đang chào bán.

1.1.4. 4. Tôi có ý định thể hiện mình khác biệt, độc đáo, và thật chuyên nghiệp.

1.1.5. 5. Tôi có ý định nắm vững những kiến thức cần thiết để được xem là một chuyên gia trong lĩnh vực của mình.

1.1.6. 6. Tôi có ý định chuẩn bị cho các cuộc ghé thăm, không chỉ vì nó quan trọng đối với tôi, mà còn vì quan trọng đối với khách hàng và khách hàng tiềm năng.

1.1.7. 7. Tôi có ý định sử dụng từ ngữ cũng như tìm những ngôn từ phù hợp với khách hàng đồng thời có tính thuyết phục.

1.1.8. 8. Tôi có ý định xem trọng những gì đến từ bên trong, vì tôi ý thức rằng chính tôi phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả do hành động của mình gây ra.

1.2. Chất lượng công việc kinh doanh

1.2.1. Knowledge - Kiến thức

1.2.2. Messaging - Truyền đạt thông tin

1.2.3. Relationships – các mối quan hệ

1.3. Quy mô của việc kinh doanh

1.4. Những môi trường với áp lực cao thường ít tạo ra sự trao đổi và hậu quả là sẽ thiếu những cuộc đối thoại có ý nghĩa.

1.5. Môi trường ít áp lực thường tạo ra nhiều sự trao đổi hơn, và khách hàng cũng dễ tiếp thu hơn.

2. Quy trình bán hàng chuẩn

2.1. Phát triển (Develop)

2.2. Lôi kéo (Engage)

2.3. Nghiên cứu (Learn)

2.4. Trình bày (Tell)

2.5. Yêu cầu (Ask)

3. Lòng thiết tha xây dựng mối quan hệ làm ăn

3.1. Mở mang kinh doanh

3.2. Thiết lập mối quan hệ đối với khách hàng