Thema 13; Functie onderwijsassistent, positie in de organisatie

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Thema 13; Functie onderwijsassistent, positie in de organisatie por Mind Map: Thema 13; Functie onderwijsassistent,  positie in de organisatie

1. Soorten leiding

1.1. hiërarchische leiding

1.1.1. de baas, hij bepaald wat en wie wat doet

1.2. functionele leiding

1.2.1. aanwijzingen geven, begeleiden

1.3. operationele leiding

1.3.1. de aanwijzingen en opdrachten geven die moeten gebeuren

2. Taken en verantwoordelijkheden

2.1. naar beste weten en kunnen

2.1.1. eigen verantwoordelijkheid, zo goed mogelijk naar eigen kunnen

2.2. aangesproken kunnen worden

2.2.1. Je antwoorden kunnen motiveren, verantwoording kunnen aflegggen

2.3. soorten verantwoordelijkheid

2.3.1. sociale verantwoordelijkheid

2.3.1.1. het aanspreken van je medemens

2.3.2. functionele verantwoordelijkheid

2.3.2.1. verantwoordelijkheid voor de taken die omschreven staan

3. Bevoegdheden

3.1. wettelijke bevoegdheden

3.1.1. volgens de wet vastgelegd, bevoegd zijn

3.2. organisatorische bevoegdheden

3.2.1. in je functieomschrijving vastgelegd, bevoegd zijn om bv. punten te geven

4. Samenhang TVB

4.1. taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

4.1.1. wanneer je een taak hebt ben je verantwoordelijk en bevoegd voor de uitwerking