สมอง

จิตวิทยา บทที่ 4

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
สมอง por Mind Map: สมอง

1. Cerebrum

1.1. ส่วนหน้า

1.1.1. คิด จำ ตัดสินใจ กล้ามเนื้อ พูด

1.2. ส่วนกลาง

1.2.1. การรู้ตำแหน่งจุดสัมผัส อุณหภูมิ

1.3. ส่วนข้าง

1.3.1. กลิ่น รส ได้ยิน ประมวลการรับรู้

1.4. ส่วนหลัง

1.4.1. การมองเห็น

2. Cerebellum

2.1. การตื่นตัวกล้ามเนื้อลาย

2.2. รักษาสมดุล ทำงานร่วมกับน้ำในหู

3. Brainstem

3.1. Thalamus

3.1.1. ศูนย์รวมกระแสประสาท

3.1.2. จำแนกประสาททั้งรับส่งไปส่วนต่างๆของร่างกาย

3.1.3. ใต้ Cerebrum เหนือก้านสมองขึ้นไป

3.2. Hypothalamus

3.2.1. ร่างกายสมดุล หิว ความดัน

3.2.2. การเกิดอารมณ์

3.2.3. เท่าเม็ดถั่วลิสง ต่ำจาก Thalamus ค่อนไปด้านหน้า

3.3. Midbrian

3.3.1. การกลอกนัยต์ตา

3.3.2. ด้านหลัง Hypothalamus ยาว 1" มีรอยหยัก

3.3.3. Reflex Action

3.3.3.1. เยียด

3.3.3.2. ถอย

3.3.3.3. วางเงื่อนไข

3.4. Medulla

3.4.1. หายใจ ไหลเวียนโลหิต การเต้นของหัวใจ กลืน ย่อย

3.4.2. สถานีสับเปลี่ยนคำสั่ง

3.4.2.1. สมองซีกซ้ายสั่งร่างกายซีกขวา

3.4.2.2. สมองซีกขวาสั่งร่างกายซีกซ้าย

3.5. Reticular Formation

3.5.1. การตื่นของร่างกาย

3.5.2. ถ้าถูกทำลายร่างกายสลบ

3.5.3. เป็นกลุ่ม Neuron ที่ก้านสมองคล้ายนิ้วก้อย