Facebook Marketing

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Facebook Marketing por Mind Map: Facebook Marketing

1. Tổng quan về Facebook Marketing

2. Facebook profile

2.1. Xây dựng thương hiệu cá nhân

2.1.1. Lý do cần phải xây dựng

2.1.2. Các yếu tố để làm nổi bật avatar

2.2. Các tiếp cận khách hàng tiềm năng

2.2.1. Kết bạn với KH tiềm năng

2.2.2. Chia sẻ các thông tin hữu ích cho khách hàng miễn phí

2.2.3. Biến khách hàng thành bạn và sau đó là bán hàng

2.3. Kế hoạch xây dựng nội dung trên profile

2.3.1. Nội dung tương tác

2.3.2. Nội dung chia sẻ

2.3.3. Nội dung cá nhân

2.3.4. Nội dung giới thiệu sản phẩm dịch vụ

3. Facebook Group

3.1. Tự xây dựng nhóm riêng

3.1.1. Cách buil từ danh sách bạn bè

3.1.2. Xây dựng nội dung

3.1.2.1. Chia sẻ thông tin hữu ích liên quan đến lĩnh vực mình hoạt động

3.1.2.2. tạo các Mini game

3.1.2.3. Giới thiệu các thông tin về sản phẩm dịch vụ

3.2. Tận dụng các nhóm hiện có của người khác

3.2.1. Tìm group chất lượng liên quan đến lĩnh vực

3.2.2. Tham gia group

3.2.3. Kết nối, kết bạn với khách hàng tiềm năng trên các group này

4. Fanpage

4.1. Chiến lược phát triển nội dung

4.1.1. Nội dung thu hút tương tác

4.1.2. Nội dung viral

4.1.3. Nội dung giới thiệu sản phẩm

4.1.4. Tin tức, trend

4.2. Các thu hút khách hàng

4.2.1. Chia sẻ

4.2.2. Chạy ads

4.2.2.1. Target

4.2.2.1.1. Tự target riêng

4.2.2.1.2. Theo facebook

4.2.2.2. Các hính thức ads

4.2.2.2.1. Tăng tương tác

4.2.2.2.2. Messenger

4.2.2.2.3. Click to Web

4.3. Các thủ thuật hỗ trợ fanpage

5. Các công cụ hỗ trợ

5.1. Fplus

5.2. VFP pro

5.3. ATP

5.4. Ninja

5.5. K49

6. Kho tài liệu hỗ trợ