THS internal portal ( share toàn bộ nhân viên )

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
THS internal portal ( share toàn bộ nhân viên ) por Mind Map: THS internal portal ( share toàn bộ nhân viên )

1. Chương trình đào tạo Hội nhập

1.1. Sơ đồ tổ chức & mô tả công việc

1.1.1. Nếu là manager thì bao gồm mô tả công việc cho các vị tri cấp dưới

1.1.2. Mô tả công việc bao gồm KPI, mục tiêu, cách đánh giá

1.2. Mục tiêu công việc & chỉ tiêu

1.3. Các thức làm việc - phối hợp trong tổ chức

1.3.1. Lên kế hoạch mục tiêu - hành động

1.3.2. Trao đổi, họp, truyền thông

1.4. Các tài liệu hiện có

1.4.1. Quy định công việc

1.4.2. Quy trình làm việc

1.4.3. Tài liệu đào tạo

1.5. Lưu ý về văn hoá doanh nghiệp

2. khi có điểm nào thắc mắc trong nội dung onboarding thì sao ?

2.1. tham gia group Zalo sau & đặt câu hỏi

2.1.1. link zalo group Hỏi & Trả lời

3. Tổ chức

3.1. Cơ cấu tổ chức

3.1.1. lịch sử hình thành & phát triển

3.1.1.1. năm thành lập

3.1.1.2. sự ra đời của các dòng sản phẩm

3.1.1.3. các mốc tăng trưởng

3.1.1.4. các mốc khách hàng lớn

3.1.1.5. những giai đoạn khó khăn đã vượt qua

3.1.2. Sứ mệnh - tầm nhìn

3.1.3. Sơ đồ tổ chức

3.1.4. Sơ đồ chức năng

3.1.5. Sản phẩm

3.1.6. Các nhóm làm việc & các cuộc họp

3.1.6.1. Nhóm phát triển kinh doanh PMS (product - marketing- sales) - sáng thứ 2

3.1.6.2. Nhóm dự án & operation ( All Manager) - sáng t2

3.1.6.3. Nhóm phát triển sản phẩm ( PO - PM - BA - DEV- QC ) - chiều thứ 6

3.1.6.4. Nhóm admin ( FIN & HR ) - chiều t2

3.1.6.5. Nhóm dự án sản phẩm mới (sáng/chiều t2)

3.2. Mục tiêu của tổ chức

3.2.1. tổ chức - this year

3.2.1.1. doanh số

3.2.1.1.1. đạt số demo

3.2.1.1.2. đạt tỉ lệ chuyển đổi

3.2.1.2. liên tục cải tiến sản phẩm & dịch vụ

3.2.1.2.1. liên tục nâng cao hiệu quả triển khai & chất lượng dịch vụ service

3.2.1.2.2. roadmap sản phẩm

3.2.1.3. hệ thống vận hành

3.2.1.3.1. CRM

3.2.1.3.2. KPI

3.2.1.3.3. success planning & đào tạo nhân sự

3.2.2. bộ phận

3.2.2.1. marketing

3.2.2.1.1. traffic

3.2.2.1.2. lead tiếp nhận

3.2.2.1.3. tài liệu sales & marketing

3.2.2.2. sales

3.2.2.2.1. số demo

3.2.2.2.2. doanh số

3.2.2.2.3. partnership program

3.2.2.3. triên khai

3.2.2.3.1. thời gian triển khai

3.2.2.3.2. tỉ lệ hoàn thành doanh thu

3.2.2.4. dịch vụ

3.2.2.4.1. doanh số dịch vụ

3.2.2.4.2. SLA

3.2.2.5. product (engineering)

3.2.2.5.1. tỉ lệ trượt Roadmap

3.2.2.5.2. sự hài lòng nội bộ

3.2.2.6. kế toán

3.2.2.6.1. Testing & measure

3.2.2.6.2. profit

3.2.2.7. nhân sự

3.2.2.7.1. people & learning

3.2.2.7.2. chế độ - balancing & optimize

3.2.2.7.3. đào tạo

3.2.2.8. Product ( business development)

3.2.2.8.1. epad - Doanh thu mảng mới epad

3.2.2.8.2. TAP - khách hàng subscription - TAP

3.2.2.9. management - balancing & optimize

3.2.2.9.1. Doanh số - doanh thu - lợi nhuận

3.2.2.9.2. Xây dựng hệ thống

3.2.2.9.3. Vốn & đầu tư

3.3. Quy chế hoạt động

3.3.1. chính sách khách hàng

3.3.1.1. kênh tiếp nhận chính thức

3.3.1.2. SLA - service level Agreement

3.3.1.3. thời gian làm việc

3.3.1.4. phạm vi dịch vụ

3.3.1.5. các loại chính sách

3.3.1.5.1. Giá bán - Tạm ứng & Thanh toán

3.3.1.5.2. Hóa đơn

3.3.1.5.3. Thử nghiệm, đổi trả

3.3.1.5.4. Dịch vụ hậu mãi & cam kết dịch vụ

3.3.1.5.5. Ưu đãi cho khách hàng cũ

3.3.1.5.6. Ngưng cung cấp dịch vụ cho khách hàng quá hạn thanh toán

3.3.1.5.7. Mua hàng & bảo hành

3.3.1.5.8. Dịch vụ triển khai tận nơi & xử lý sự cố tận nơi

3.3.1.5.9. Chính sách dành cho dự án phần mềm triển khai quá hạn

3.3.1.5.10. Dịch vụ dành cho Khách hàng tự triển khai

3.3.1.5.11. Dịch vụ bảo trì

3.3.1.5.12. Dịch vụ thay thế linh kiện dành cho thiết bị

3.3.2. Quyền hạn sử dụng exception trong quá trình làm việc

3.3.3. xử lý trường hợp vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng

3.3.4. khác

3.3.4.1. chính sách khi có máy lỗi nghiêm trọng

3.3.4.2. Hợp đồng

3.3.4.3. Hàng hoá

3.3.4.4. Tự quản lý script công việc

3.3.5. sổ tay nhân viên

3.3.5.1. lời chào & giới thiệu

3.3.5.2. I Quy định chung

3.3.5.2.1. 1.1 Mục đích ban hành

3.3.5.2.2. 1.2 Phạm vi áp dụng

3.3.5.3. II Giới thiệu về công ty

3.3.5.4. III Quy trình, chính sách, chế độ

3.3.5.4.1. 3.1 Thử Việc & Chấp thuận tuyển dụng

3.3.5.4.2. 3.2 Đào tạo phát triển (nhân viên chính thức)

3.3.5.4.3. 3.3 Lương, phụ cấp, thưởng

3.3.5.4.4. 3.4 Phúc lợi

3.3.5.4.5. 3.5 Thuyên chuyển vị trí & Thăng chức

3.3.5.4.6. 3.6 Những nguyên tắc chung

3.3.5.4.7. 3.7 Chấm dứt hợp đồng

3.3.5.5. IV Thời gian làm việc

3.3.5.5.1. 4.1 Thời gian làm việc

3.3.5.5.2. 4.2 Ngày phép và nghỉ phép

3.3.5.5.3. 4.3 Ngày nghỉ lễ

3.3.5.5.4. 4.4 Nghỉ theo chế độ

3.3.5.6. V Quy tắc ứng xử

3.3.5.6.1. 5.1 Quy tắc ứng xử với khách hàng

3.3.5.6.2. 5.2 Quy tắc đối với tập thể

3.3.5.6.3. 5.3 Xử lý vi phạm

3.3.5.7. Quy định quản lý script công việc

3.4. văn hoá doanh nghiệp

3.4.1. văn hoá doanh nghiệp - trình bày slide

3.4.2. Nội dung đào tạo văn hoá doanh nghiệp - mindmap

3.5. contact nội bộ

3.5.1. Stt, họ và tên, phòng ban, chức vụ, ngày vào, tình trạng

3.6. Fun

3.6.1. Tập hợp hình ảnh (Picture) các hoạt động làm việc, các sự kiện tổ chức, các sản phẩm công ty,

3.6.2. Facebook group

4. Sản phẩm - Đào tạo về sản phẩm

4.1. Lộ trình đào tạo theo từng nhu cầu

4.1.1. 1. Tìm kiếm khách hàng

4.1.1.1. Tổng quan sản phẩm

4.1.1.1.1. Bản đồ sản phẩm - product ladder

4.1.1.2. Tài liệu pain awareness - vì sao khách hàng cần sản phẩm

4.1.1.3. Key message

4.1.1.3.1. Danh sách các câu chuyện thành công

4.1.1.4. Chân dung khách hàng

4.1.1.4.1. Danh sách ngành nghề khách hàng EU

4.1.1.4.2. Danh sách Đối tác

4.1.2. 2. Nâng cao kỹ năng tư vấn - bán hàng

4.1.2.1. xem trong Sales portal

4.1.3. 3. Lấy yêu cầu khách hàng hiệu quả

4.1.3.1. nhu cầu khách hàng @ high level

4.1.3.1.1. in general

4.1.3.1.2. theo đặc thù ngành nghề

4.1.3.2. Nghiệp vụ khách hàng - business process

4.1.3.3. Danh sách chức năng

4.1.3.3.1. xem trong file FLD

4.1.4. 4. Hỗ trợ kỹ thuật hiệu quả

4.1.4.1. Các vấn đề thường gặp trong quá trình sử dụng

4.1.4.2. Danh sách chức năng

4.1.4.3. thư viện tài liệu hướng dẫn

4.1.5. 5. Thiết kế & sản xuất hiệu quả

4.1.5.1. Nhu cầu: top - down

4.1.5.1.1. Chiến lược

4.1.5.1.2. Roadmap sản phẩm

4.1.5.2. Nhu cầu: bottom - up

4.1.5.2.1. Quy trình

4.1.5.2.2. Biểu mẫu

4.1.5.2.3. Chức năng

4.2. Thư viện tài liệu

4.2.1. Bản đồ sản phẩm

4.2.1.1. THS.FIAS - Giải pháp quản lý nhân sự tích hợp an ninh ra vào nhà máy

4.2.1.1.1. THS.GCS - Quản lý an ninh nhà máy

4.2.1.1.2. THS.ICMS - Quản lý nhà ăn

4.2.1.1.3. THS.TAAC Giải pháp quản lý nhân sự - công - lương

4.2.1.2. THS.TAAC - Giải pháp nhân sự tiền lương

4.2.1.2.1. App ezHR

4.2.1.2.2. Máy chấm công abriVISION / Máy kiểm soát ra vào

4.2.1.2.3. Phần mềm quản lý dữ liệu tập trung ePAD1 cho chuỗi nhiều chi nhánh

4.2.1.2.4. Phần mềm nhân sự ezHR9

4.2.1.2.5. Phần mềm tích hợp

4.2.1.3. THS.TAP - Quản lý ngày công cho văn phòng không giấy

4.2.1.3.1. App ezHR / HR portal - đăng ký nghỉ phép - công tác

4.2.1.3.2. Phần mềm chấm công ezHR9

4.2.1.3.3. Module tích hợp dữ liệu

4.2.2. Thư viện nghiệp vụ khách hàng

4.2.2.1. Nghiệp vụ nhân sự

4.2.2.2. Nghiệp vụ Security

4.2.2.3. Nghiệp vụ IT

4.2.3. Thư viện chức năng

4.2.3.1. Phần mềm nhân sự ezHR

4.2.3.2. Phần mềm Epad1

4.2.3.3. Máy chấm công

4.2.3.4. Other

4.2.4. Thư viện tài liệu hướng dẫn sử dụng

4.2.5. Thư viện tài liệu hướng dẫn cho KTV

4.2.5.1. hướng dẫn cài đặt

4.2.5.2. Tập hợp common problem & hướng dẫn trouble shoot

4.3. Đặt câu hỏi về sản phẩm

4.3.1. Thư viện câu hỏi thường gặp ( FAQ)

4.3.2. ezhr9

4.3.2.1. tham gia group Zalo & đặt Câu hỏi cho EzhR9

4.3.3. đặt câu hỏi cho Giải pháp TAAC

4.4. bài tập thực hành

5. Đào tạo & phát triển cá nhân

5.1. 0. onboarding & VHDN

5.1.1. Với khách hàng

5.1.1.1. thân thiện & cởi mở

5.1.1.1.1. “Xin chào”, “Cảm ơn”, “Xin lỗi” đúng chỗ

5.1.1.1.2. Không tỏ ra hơn thua với khách hàng, không phòng vệ, không tranh cãi đúng sai

5.1.1.1.3. Luôn lắng nghe để rõ về “nhu cầu đằng sau ngôn từ” của khách hàng

5.1.1.1.4. Luôn có giải pháp khi từ chối

5.1.1.2. cam kết

5.1.1.2.1. Cam kết hiện diện

5.1.1.2.2. “No excuse” mindset

5.1.1.2.3. tập trung nguồn lực cho các cam kết

5.1.1.2.4. đừng làm đối phó

5.1.1.3. Đổi mới liên tục

5.1.1.3.1. đừng lập lại

5.1.1.3.2. biến vấn đề thành cơ hội

5.1.1.3.3. Cố gắng làm vượt yêu cầu

5.1.2. Vơi đồng nghiệp

5.1.2.1. Hướng về khách hàng

5.1.2.1.1. Tận tâm hỗ trợ các đồng nghiệp đang phải làm việc trực tiếp với khách hàng

5.1.2.1.2. nhu cầu của khách hàng là cơ hội tăng lợi nhuận cho tổ chức

5.1.2.1.3. Xem việc làm hài lòng khách hàng là trách nhiệm của mình

5.1.2.1.4. Question: Tôi chọn hướng về Khách hàng hay tôi chọn hướng về hiệu quả

5.1.2.1.5. các bộ phận back office

5.1.2.2. Chủ động trong team work

5.1.2.2.1. Có trách nhiệm với team

5.1.2.2.2. cởi mở - xoá bỏ khoảng cách

5.1.2.2.3. Có niềm tin vào team

5.1.2.2.4. hỗ trợ khi cần thiết, ngay cả khi nằm ngoài bổn phận của mình

5.1.2.2.5. Question: Tôi chọn kết quả cuối cùng cho tập thể hay tôi chọn hiệu quả cho công việc của mình

5.1.2.3. Tôn trọng sự khác biệt

5.1.2.3.1. tận dụng điểm khác biệt của nhau

5.1.2.3.2. duy trì Healthy conflict

5.1.2.3.3. listen without defensive

5.1.3. Với bản thân

5.1.3.1. Sáng tạo = trí tuệ

5.1.3.1.1. tư duy mở - Growth mindset

5.1.3.1.2. thinking out of the box

5.1.3.1.3. Biết cách ứng dụng hợp lý các Quyền ngoại lệ (expection)

5.1.3.1.4. Đừng sợ thất bị

5.1.3.1.5. không ngừng học hỏi

5.1.3.1.6. Question: Tôi chọn sáng tạo hay tôi muốn lúc nào mình cũng đúng

5.1.3.2. Quyết liệt tới cùng = nghị lực

5.1.3.2.1. tập trung vào con đường - thay vì bức tường

5.1.3.2.2. Nghĩ mục tiêu dễ thì nó sẽ trở nên dễ

5.1.3.2.3. thái độ tích cực tiếp nhận yêu cầu khó khăn ...

5.1.3.3. Chính trực = đạo đức

5.1.3.3.1. doing the right thing even when no one watching

5.1.3.3.2. phát triển người kế thừa mình để cho tổ chức thành công thay vì bảo vệ "tầm quan trọng"

5.1.4. Các tình huống trong thực tế

5.1.4.1. với khách hàng

5.1.4.1.1. Khi ko thich làm việc với 1 nguoi đong nghiệp

5.1.4.1.2. khi khách hàng complain vô lý

5.1.4.1.3. Khi không thích làm việc với 1 khách hàng

5.1.4.1.4. khi đang làm việc cá nhân gấp & có việc gấp của khách hàng

5.1.4.2. với đồng nghiệp

5.1.4.2.1. Khi tranh cãi với đồng nghiệp mà ai cũng có lý của mình

5.1.4.2.2. Khi muc tieu cua minh khac muc tieu group/ team

5.1.4.2.3. chọn cách Trao đổi thẳng thắn gây mất lòng nhau Hay chọn cách nói nhẹ nhàng vòng vo

5.1.4.3. với cấp trên

5.1.4.3.1. làm việc cống hiến mà không có ai ghi nhận ?

5.1.4.3.2. khi mục tiêu của cấp trên trực tiếp và cấp trên cao hơn mâu thuẫn

5.1.4.3.3. ko nhận được sự dẫn dắt, hỗ trợ từ cấp trên

5.1.4.4. với công việc của bản thân

5.1.4.4.1. nhiều việc quá - làm không hết

5.1.4.4.2. Khi gặp 1 cv mà minh làm mãi mà ko được

5.1.4.4.3. Khi phải bắt buộc làm việc trái với đạo đức

5.1.4.4.4. Khi quy trinh, quy dinh ko rõ ràng

5.2. 1. kỹ năng chăm sóc KH

5.2.1. mindset chăm sóc KH

5.2.2. Nội dung đào tạo Kỹ năng giao tiếp

5.2.2.1. slide đào tạo

5.2.2.2. Mindmap tóm tắt kỹ năng giao tiếp

5.2.3. kỹ năng thương lượng, tư vấn

5.2.4. tâm lý con người

5.2.5. giải quyết than phiền

5.3. 2. Nội dung đào tạo Kỹ năng sáng tạo & giải quyết vấn đề

5.3.1. Kỹ năng sáng tạo

5.3.1.1. nội dung chính về kỹ năng sáng tạo

5.3.1.1.1. what

5.3.1.1.2. why

5.3.1.1.3. how - làm sao để sáng tạo hơn

5.3.2. thư viện vấn đề

5.3.2.1. Công ty & hệ thống

5.3.2.1.1. Hệ thống - thiếu thông tin khách hàng

5.3.2.1.2. Hệ thống - thiếu công cụ dụng cụ

5.3.2.1.3. Hệ thống - hệ thống tài liệu, đào tạo nội bộ

5.3.2.1.4. Hệ thống - chính sách công ty không kích thích

5.3.2.2. khách hàng & sản phẩm

5.3.2.2.1. Sản phẩm - phần mềm tính sai khi có những tình huống phát sinh

5.3.2.2.2. Sản phẩm - run time error, đang chạy bị out

5.3.2.2.3. Sản phẩm - máy treo

5.3.2.2.4. Sản phẩm - phần mềm gặp nhiều lỗi khi chỉnh sửa, nâng cấp

5.3.2.2.5. Sản phẩm - lỗi khi import

5.3.2.2.6. Sản phẩm - chưa tích hợp tốt

5.3.2.2.7. Sản phẩm - tài liệu hướng dẫn kém

5.3.2.2.8. Sản phẩm - lỗi trên giao diện

5.3.2.2.9. Sản phẩm - Lỗi báo lỗi không đúng với thực tế, không báo lỗi

5.3.2.2.10. Sản phẩm - khó xác định lỗi ở đâu, phần mềm, phần cứng

5.3.2.2.11. Sản phẩm - web không thể hoạt động offline

5.3.2.2.12. Sản phẩm - không ổn định, hay xảy ra lỗi

5.3.2.2.13. Sản phẩm - lộ dữ liệu lương

5.3.2.2.14. Sản phẩm - lỗi gây ra do upgrade

5.3.2.2.15. Dữ liệu lớn - không đồng bộ được dữ liệu template

5.3.2.3. khách hàng & dịch vụ

5.3.2.3.1. Dịch vụ - gọi hoài không được

5.3.2.3.2. Dịch vụ - đi đi lại lại mà không giải quyết được

5.3.2.3.3. Dịch vụ - cung cấp thông tin lại nhiều lần

5.3.2.3.4. Dịch vụ - để xảy ra lỗi lập lại

5.3.2.3.5. Dịch vụ - thiếu chủ động, cứ phải để khách hàng kiểm tra

5.3.2.3.6. Dịch vụ - giá cao không hợp lý

5.3.2.3.7. Dịch vụ - cài đặt lại nhưng thiết lập sai

5.3.2.3.8. Dịch vụ - log in máy tính cả ngày khiến KH không làm được gì, khi thoát ra cũng không báo

5.3.2.4. manager & bản thân

5.3.2.4.1. Manager - không đào tạo, phát triển nhân viên trước khi cần

5.3.2.4.2. Manager - thiếu quyết liệt

5.3.2.4.3. Manager - thiếu sáng tạo

5.3.2.4.4. Manager - thiếu kinh nghiệm

5.3.2.4.5. Manager - thực tế & mong muốn khác nhau, không thể đạt trong 1 ngày

5.3.2.4.6. Manager - tổ chức công việc chưa tốt, công việc chồng chéo, không rõ ràng, người này làm việc người kia

5.3.2.4.7. Manager - thiếu sự gần gũi, gắn kết với nhân viên

5.3.2.4.8. Manager - không xác định rõ mục tiêu

5.3.2.4.9. Manager - đánh giá sai nhân viên, giao việc quá sức, không đủ thời gian để đào tạo

5.3.2.4.10. Manager - truyền đạt không rõ ràng

5.3.2.4.11. Manager - thiếu năng lực hoạch định

5.3.2.5. manager & nhân viên

5.3.2.5.1. Công việc - năng suất kém

5.3.2.5.2. Công việc - team thiếu người

5.3.2.5.3. Công việc - phân bổ công việc không đều

5.3.2.5.4. Nhân viên - nhân viên mới chưa quen việc

5.3.2.5.5. Nhân viên - thiếu chủ động, dù nhiều lần nhắc nhở

5.3.2.5.6. Nhân viên - thiếu kỷ luật, dù nhiều lần nhắc nhở

5.3.2.5.7. Nhân viên - thiếu kỹ năng mềm

5.3.2.5.8. Nhân viên - thiếu kỹ năng chuyên môn

5.3.2.5.9. Nhân viên - thiếu quyết đoán

5.3.2.5.10. Nhân viên - thiếu sáng tạo

5.3.2.5.11. Nhân viên - tinh thần giảm sút, dù trước đó thái độ rất tốt

5.3.2.5.12. Nhân viên - không nhận thấy vấn đề của mình

5.3.2.5.13. Hệ thống - chính sách công ty không kích thích

5.3.2.5.14. Quy trình - thiết kế không tốt, phải chỉnh sửa nhiều

5.3.2.5.15. Quy trình - ban hành không tốt

5.3.2.6. nhân viên & khách hàng

5.3.2.6.1. Khách hàng - không muốn sử dụng, không muốn hợp tác

5.3.2.6.2. Khách hàng - user gọi bất chợt / làm việc ngẫu hứng

5.3.2.6.3. Khách hàng - yếu vi tính, hay quên, hướng dẫn nhiều lần mà vẫn không nhớ

5.3.2.6.4. Khách hàng - user phát sinh thêm yêu cầu lặt vặt, lại muốn xử lý ngay

5.3.2.6.5. Khách hàng - Doanh nghiệp - qui trình chưa rõ ràng, yêu cầu rồi lại thay đổi

5.3.2.6.6. Khách hàng - user thô lỗ, cậy thế cửa trên

5.3.2.6.7. Khách hàng - user manipulate

5.3.2.6.8. Khách hàng - Doanh nghiệp - đổi nhân sự

5.3.2.6.9. Khách hàng - đổ lỗi "sao không warning từ trước"

5.3.2.6.10. Khách hàng - Sếp không nắm thông tin chi tiết nhưng hay đưa ý kiến chỉ đạo

5.3.2.6.11. Khách hàng - user ngại chịu trách nhiệm nên không xác nhận

5.3.2.7. nhân viên & đồng nghiệp

5.3.2.7.1. Đồng nghiệp - mất nhiều thời gian do phải chờ đợi đồng nghiệp

5.3.2.7.2. Đồng nghiệp - Complaint nội bộ không đúng, vừa không giải quyết được vấn đề, vừa gây mất lòng nhau

5.3.2.7.3. Đồng nghiệp - thái độ phòng vệ quá cao

5.3.2.7.4. Cấp trên - thông tin mục tiêu không rõ ràng

5.3.2.8. nhân viên & bản thân

5.3.2.8.1. Công việc - overload

5.3.2.8.2. Công việc - nhiều việc phát sinh

5.3.2.8.3. Công việc - không phát triển sự nghiệp

5.3.2.8.4. Công việc - chưa đúng đường

5.3.2.8.5. Công việc - chưa đúng cách

5.3.2.8.6. Công việc - chưa sử dụng hết thời gian

5.3.3. Kỹ năng giải quyết vấn đề

5.3.3.1. what

5.3.3.1.1. nhận diện người có kỹ năng giải quyết vấn đề kém

5.3.3.1.2. nhận diện tổ chức kém trong việc giải quyết vấn đề

5.3.3.2. How - làm thế nào giải quyết vấn đề tốt hơn

5.3.3.2.1. Nên

5.3.3.2.2. không nên

5.3.4. GIải quyết than phiền & sự cố

5.4. 3. Nội dung đào tạo kỹ năng quản lý thời gian & quản lý công việc

5.4.1. sổ tay google SLIDE

5.4.2. Mẫu kế hoạch làm việc

5.4.3. Stand up meeting

5.4.4. Làm việc từ xa - họp online

5.4.5. 5S

5.4.5.1. ý nghĩa

5.4.5.1.1. đối với cá nhân

5.4.5.1.2. đối với nhà quản lý

5.4.5.2. những vùng cần 5s

5.4.5.2.1. phòng sales

5.4.5.2.2. Phòng marketing

5.4.5.2.3. Phòng kế toán

5.4.5.2.4. phòng dịch vụ

5.4.5.2.5. phòng sản xuất

5.4.5.2.6. tất cả

5.4.6. manage email

5.4.6.1. mindtools

5.5. 4. Nội dung đào tạo phát triển sự nghiệp

5.5.1. Career path

5.5.1.1. Path "rock star"

5.5.1.2. Path quản lý "super star"

5.5.1.3. Path kinh doanh entrepreneur

5.5.1.4. tham khảo mẫu kế hoạch phát triển cá nhân

5.6. Thư viện tham khảo về mô tả công việc

5.6.1. 1. mục tiêu công việc

5.6.1.1. Mục tiêu phân theo chức năng nhiệm vụ (mục tiêu chuyên môn)

5.6.1.1.1. sales & marketing

5.6.1.1.2. dịch vụ

5.6.1.1.3. sản phẩm

5.6.1.1.4. admin

5.6.1.2. Mục tiêu quản lý ( phân theo cấp độ nhân viên )

5.6.1.2.1. Cấp Quản lý

5.6.1.2.2. Cấp Lãnh đạo

5.6.2. 2. Mô tả Công việc

5.6.2.1. thang đánh giá năng lực & thái độ thực hiện công việc

5.6.2.1.1. Đánh giá năng lực thành thao công việc qua 5 cấp

5.6.2.1.2. Đánh giá thái độ thực hiện công việc qua 5 cấp

5.6.2.2. Khối dịch vụ

5.6.2.2.1. Head of delivery

5.6.2.2.2. Quản lý triển khai

5.6.2.2.3. Quản lý dịch vụ khách hàng

5.6.2.2.4. Kỹ thuật triển khai

5.6.2.2.5. kỹ thuật viên dịch vụ khách hàng

5.6.2.2.6. Thư ký dịch vụ

5.6.2.3. Khối sales & marketing

5.6.2.3.1. Trưởng phòng kinh doanh

5.6.2.3.2. Nhân viên kinh doanh

5.6.2.3.3. Trợ lý kinh doanh

5.6.2.3.4. Tư vấn bán hàng ( presales)

5.6.2.3.5. Marketing lead

5.6.2.4. Khối sản xuất sản phẩm

5.6.2.4.1. Product Director

5.6.2.4.2. DEV manager

5.6.2.4.3. BA lead

5.6.2.4.4. QC lead

5.6.2.5. Khối admin

5.6.2.5.1. Khối Tài chính

5.6.2.5.2. Khối Nhân sự

5.6.2.5.3. Khối system

5.6.2.6. Chung

5.6.2.6.1. Nhân viên

5.6.2.6.2. Manager

5.6.2.6.3. Director

5.6.3. 3. Kỹ năng

5.6.3.1. thang đo kỹ năng / năng lực

5.6.3.1.1. 5 mức độ thành thạo 1 kỹ năng

5.6.3.2. Sáng tạo

5.6.3.2.1. Giải quyết vấn đề

5.6.3.2.2. Kỹ năng growth hack & sáng tạo

5.6.3.2.3. Kỹ năng Tự học

5.6.3.2.4. Nhanh nhạy ứng phó sự thay đổi

5.6.3.2.5. Thái độ tích cực đ/v học tập - đổi mới

5.6.3.3. Năng suất

5.6.3.3.1. Quản lý mục tiêu & công việc của nhóm

5.6.3.3.2. Quản lý thời gian & công việc cá nhân

5.6.3.3.3. Quản lý sự nghiệp

5.6.3.4. Giao tiếp

5.6.3.4.1. Phối hợp hiệu quả với đồng nghiệp

5.6.3.4.2. Quản lý cảm xúc - Tư duy tích cực

5.6.3.4.3. Thương lượng & đàm phán

5.6.3.4.4. Thuyết trình

5.6.3.4.5. Kỹ năng tư vấn

5.6.3.4.6. Xây dựng thiện cảm & Nắm bắt tâm lý

5.6.3.4.7. Xử lý xung đột trong nhóm

5.6.3.5. Quản lý - Lãnh đạo

5.6.3.5.1. Cố vấn & huấn luyện (Coach)

5.6.3.5.2. Đào tạo & cố vấn

5.6.3.5.3. Động viên tinh thần nhóm

5.6.3.5.4. Kỹ năng thuyết phục

5.6.3.5.5. kỹ năng quản lý theo hệ thống

5.6.3.5.6. Kỹ năng truyền cảm hứng

5.6.3.5.7. Uỷ thác công việc

5.6.3.5.8. Thái độ làm chủ công việc

5.6.3.5.9. Khả năng tự nhận thức & quản lý bản thân

5.6.3.6. other

5.6.3.6.1. Kiên trì & nghị lực

5.6.3.6.2. Đạo đức trong công việc

5.6.3.6.3. Sống hạnh phúc & cân bằng

5.6.3.6.4. Tinh thần vì tập thể & tuân thủ kỷ luật tập thể

5.6.3.7. chuyên môn

5.6.3.7.1. Kiến thức về sản phẩm

5.6.3.7.2. Kỹ năng quản lý hệ thống, quy trình

5.6.3.7.3. Sales - Kỹ năng close deal

5.6.3.7.4. Quản lý dự án

5.6.3.7.5. Chiến lược kinh doanh

5.6.3.8. tham khảo yêu cầu năng lực cho các vị trí

5.6.3.8.1. Ý nghĩa điểm số

5.7. khác

5.7.1. công cụ làm việc

5.7.1.1. Gmail & Gdrive

5.7.1.1.1. Spreadsheet

5.7.1.1.2. Chung

5.7.1.1.3. Email Giải pháp tinhhoa / Tinhhoasolutions

5.7.1.1.4. Slide

5.7.1.1.5. Tra cứu tài liệu

5.7.1.2. Chrome & bookmark bar

5.7.1.2.1. Bookmark các tài liệu quan trọng trong chrome để dễ dàng truy cập

5.7.1.2.2. Login bằng tài khoản

5.7.1.3. mindmeister.com

5.7.1.3.1. hướng dẫn cơ bản về mindmap

5.7.1.3.2. tài khoản miễn phí được 3 file

5.7.1.3.3. các chức năng hữu dụng

5.7.1.4. các phần mềm chuyên dụng

5.7.1.4.1. Zendesk

5.7.1.4.2. Bitrix - crm

5.7.1.4.3. Misa

5.7.1.4.4. Jira

5.7.1.5. Chat công việc

5.7.1.5.1. Skype

5.7.1.5.2. Zalo

5.7.1.6. other

5.7.1.6.1. Công cụ họp online

5.7.1.6.2. công cụ marketing

5.7.1.6.3. Tổng đài điện thoại

5.7.2. Chính sách về nhân sự tại Tinh Hoa có liên quan đến đào tạo

5.7.2.1. Các hình thức đào tạo tại Tinh Hoa

5.7.2.2. Tổ chức thúc đẩy đào tạo

5.7.2.3. Chính sách phúc lợi có liên quan đến đào tạo

5.7.3. Nội dung đào tạo Kỹ năng Quản lý - Lãnh đạo

5.7.3.1. xem trong Management portal

5.7.4. Quy định quản lý script công việc

6. Khách hàng

6.1. Chân dung khách hàng

6.2. Kênh tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật

6.3. chính sách khách hàng

6.4. Quy tắc ứng xử với khách hàng

7. Quy trình - hệ thống - phối hợp

7.1. Các tình huống hàng ngày

7.1.1. sales

7.1.1.1. Khi có KH liên hệ mua hàng

7.1.1.2. Khi có KH nhờ tư vấn giải pháp ko có sẵn

7.1.1.3. Khi có khách hàng than phiền

7.1.1.4. khi có ý tưởng đóng góp từ KH

7.1.2. kỹ thuật triển khai

7.1.2.1. Khi có dự án cần triển khai

7.1.2.2. khi có yêu cầu demo từ sales

7.1.2.3. khi có dự án cần customize / dự án có sản phẩm mới

7.1.2.4. khi có ý kiến đóng góp về sản phẩm

7.1.3. CS

7.1.3.1. khi có ticket mới từ hệ thống

7.1.3.2. khi có ticket mới từ KH / sales

7.1.3.3. khi có ý tưởng đóng góp từ KH

7.1.4. sản phẩm

7.1.4.1. họp nhận việc hàng tuần

7.1.4.2. khi có yêu cầu phát sinh

7.1.5. Nhân sự - kế toán

7.1.5.1. khi có đơn hàng cần phải đặt hàng

7.1.5.2. khi có đơn hàng customize

7.1.5.3. Khi có nhân viên mới

7.1.5.4. Khi có nhân viên nghỉ việc

7.1.5.5. Khi đến kỳ trả lương

7.1.6. All nhân viên

7.1.6.1. Khi cần tạm ứng

7.1.6.1.1. Tham khảo mẫu quy trình tạm ứng của kế toán

7.1.6.1.2. lưu ý Quy định Phạt khi thiếu hoá đơn

7.1.6.2. Khi cần đề xuất mua hàng

7.1.6.3. Khi cần đi công tác xa

7.1.6.4. Khi cần công cụ dụng cụ

7.1.6.4.1. Quy định mượn

7.1.6.4.2. Quy định về mượn xe hơi

7.1.6.5. khi có khách hàng than phiền

7.1.6.5.1. xem hướng dẫn

7.1.6.5.2. hướng dẫn về exception xử lý

7.1.6.5.3. tham khảo về đào tạo về khách hàng

7.1.6.6. khi có khiếu nại nội bộ

7.1.6.6.1. Tham gia group zalo sau & nhắn tin vào group

7.1.6.6.2. Nếu muốn trao đổi riêng, thì nhắn tin Zalo số của Giám đốc - 0902886191

7.1.6.7. khi có vấn đề thì kiếm ai giải quyết ?

7.1.6.8. Khi tiếp nhận hàng hoá từ khách hàng

7.1.6.8.1. Quy định quản lý hàng hoá của KH

7.1.6.9. khi muốn nghỉ việc

7.1.6.9.1. tham khảo quy định bàn giao trước khi nghỉ

7.1.7. khi có lấn cấn thắc mắc về cách thức phối hợp

7.1.7.1. Tham gia group zalo sau & nhắn tin vào group

7.1.7.2. Group ZALO góp ý về việc phối hợp

7.2. Danh mục Quy trình thuộc business

7.2.1. (TTBTT) tư vấn - bán hàng - triển khai - thu tiền

7.2.1.1. tiếp thị

7.2.1.2. bán hàng - tư vấn

7.2.1.2.1. sw

7.2.1.2.2. hw

7.2.1.2.3. dự án hỗn hợn

7.2.1.2.4. dự án lớn

7.2.1.3. chốt deal - hợp đồng

7.2.1.3.1. lưu trữ hợp đồng

7.2.1.3.2. quy định có liên quan đến hợp đồng

7.2.1.4. triển khai & nghiệm thu

7.2.1.4.1. dự án hỗn hợp

7.2.1.4.2. hw - big

7.2.1.4.3. sw may đo

7.2.1.4.4. sw may sẵn

7.2.1.4.5. hw nhỏ

7.2.1.4.6. chung

7.2.1.5. Thu tiền

7.2.1.5.1. chuyển giao nội bộ

7.2.1.5.2. tổng kết - khen thưởng

7.2.1.6. chăm sóc KH định kỳ --> Tiếp thị

7.2.1.7. khi có lấn cấn thắc mắc về cách thức phối hợp

7.2.1.7.1. Tham gia group zalo sau & nhắn tin vào group

7.2.1.7.2. Group ZALO góp ý về việc phối hợp

7.2.2. hỗ trợ kỹ thuật / xử lý sự cố

7.2.2.1. ticket online ( SW & HW )

7.2.2.2. sửa máy

7.2.2.2.1. tiếp nhận

7.2.2.2.2. phân tích

7.2.2.2.3. báo giá

7.2.2.2.4. thực hiện

7.2.2.2.5. kết thúc

7.2.2.3. ticket hỗ trợ onsite (SW- HW)

7.2.2.3.1. tiếp nhận

7.2.2.3.2. phân tích

7.2.2.3.3. báo giá

7.2.2.3.4. thực hiện

7.2.2.3.5. kết thúc

7.2.2.4. Change request

7.2.2.5. quy trình đảm bảo sự hài lòng của KH hàng

7.2.2.5.1. theo dõi miss call

7.2.3. bảo trì định kỳ

7.2.3.1. bảo trì HW

7.2.3.2. Bảo trì SW

7.2.3.2.1. bảo trì onsite

7.2.3.2.2. bảo trì online

7.2.3.3. Bảo trì hệ thống hỗn hợp

7.2.4. xử lý than phiền từ khách hàng

7.2.4.1. tiếp nhận

7.2.4.2. phân tích

7.2.4.3. tổ chức giải quyết

7.2.4.3.1. xử lý khi có than phiền

7.2.4.4. kết thúc

7.2.5. phát triển sản phẩm theo sprint

7.2.5.1. ghi nhận ý tưởng

7.2.5.1.1. review code

7.2.5.1.2. ý tưởng người dùng

7.2.5.2. thảo luận - lên kế hoạch

7.2.5.3. Thực hiện

7.2.5.3.1. Phân tích - thiết kế

7.2.5.3.2. code

7.2.5.3.3. test

7.2.5.3.4. release

7.2.5.4. chuyển giao

7.2.5.4.1. tài liệu

7.2.6. khác

7.2.6.1. Thủ tục quản trị thông tin khách hàng

7.2.6.2. Thủ tục trong quá trình sản xuất sản phẩm

7.2.6.2.1. Thủ tục xử lý lỗi sản phẩm

7.2.6.2.2. Thủ tục kêt thúc sản phẩm

7.2.6.3. Thủ tục thuộc admin - support

7.2.6.3.1. Thủ tục chuyển phát bưu phẩm/hàng hóa

7.2.6.3.2. Thủ tục mua hàng

7.2.6.3.3. Thủ tục tạm ứng - thanh toán

7.2.6.3.4. Thủ tục cấp phát CCDC/VP

7.2.6.3.5. Thủ tục công tác / nghỉ phép

7.2.6.3.6. Thủ tục quản lý tài sản của khách hàng

7.2.7. khi có lấn cấn thắc mắc về cách thức phối hợp

7.2.7.1. Tham gia group zalo sau & nhắn tin vào group

7.2.7.2. Group ZALO góp ý về việc phối hợp

7.2.8. Tinh thần chung khi phối hợp với nhau

7.2.8.1. hướng đến mục tiêu chung

7.2.8.1.1. mục tiêu chung là đem tiền về, không có tiền là không có lương

7.2.8.1.2. Tiền tuyến hướng về khách hàng. Hậu phương hướng về tiền tuyến.

7.2.8.1.3. xem nhau như bạn bè & người thân

7.2.8.2. hiểu nhau

7.2.8.2.1. sales <--> kỹ thuật

7.2.8.2.2. sales <--> kế toán

7.2.8.2.3. kỹ thuật <--> kế toán

7.2.8.3. 80% chuẩn & 20% exception

7.2.8.3.1. Quyền hạn sử dụng exception trong quá trình làm việc

7.3. Danh mục quy trình thuộc quản lý

7.3.1. Xem trong Management portal

7.4. danh mục LInk đến các portal từng bộ phận

7.4.1. Sales & marketing portal

7.4.2. Service portal

7.4.2.1. THS customer portal - CS

7.4.3. Product & Engineering Portal ( R&D)

7.4.4. Admin Portal