Ключові принципи

European Law principles in brief

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Ключові принципи por Mind Map: Ключові принципи

1. наданих повноважень (conferral)

1.1. ДЄС:5 + ДФЄС:3,4,6

1.2. Swedish Match (C-210/03)

2. прямої дії (direct effect)

2.1. Van Gend & Loos (C-26/62)

2.2. Costa & ENELL (C-6/64)

3. загального застосування (direct applicability)

3.1. ДФЄС:288

4. верховенства/примату права ЄС (primacy)

4.1. Marleasing (C-106/89)

5. фундаментальних прав (fundamental rights)

5.1. ДЄС:6&19 + Хартія

5.2. Åkerberg Fransson (C-617/10)

5.3. Melloni (C-399/11)

5.4. Kušionová (C-34/13)

6. пропорційності/співмірності (proportionality)

6.1. ДЄС:5 + Пр2

6.2. Glatzel (C-356/12)

6.3. Dirextra (C-523/12)

6.4. Vodafone (C-58/08)

7. недопущення дискримінації (non-discrimination)

7.1. ДФЄС:18,157

7.2. Com&Hellenic Rep.. (C-185/96)

7.3. Rinke (C-25/02)

7.4. Société Arcelor... (C-127/07)

8. субсидіарності (subsidiarity)

8.1. ДЄС:5 + Пр2

9. правової визначеності/ певності (legal certainty)

9.1. Defrenne & Sabena (C-43/75)