KIBERNETINĖS SAUGOS DOK. PARUOŠIAMIEJI

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
KIBERNETINĖS SAUGOS DOK. PARUOŠIAMIEJI por Mind Map: KIBERNETINĖS SAUGOS DOK. PARUOŠIAMIEJI

1. INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ, UŽTIKRINANČIŲ YPATINGOS SVARBOS PASLAUGŲ TEIKIMĄ, VERTINIMO KLAUSIMYNAS (2 PRIEDAS)?

2. PARUOŠTI

2.1. Saugos nuostatai, kuriais skiriamas saugos įgaliotinis (V-716, III. SKYRIUS, SAUGOS ORGANIZAVIMAS , 16 - 22 punktai + papunkčiai )

2.1.1. Saugos nuostatai, kuriais skiriamas saugos įgaliotinis (V-716, IV. SKYRIUS, SAUGOS INCIDENTŲ VALDYMAS)

2.1.1.1. Saugos nuostatai, kuriais skiriamas saugos įgaliotinis (V-716, V. SKYRIUS)

3. YPATINGOS SVARBOS INFORMACINĖS INFRASTRUKTŪROS NUSTATYMO LENTELĖ (3 PRIEDAS)?

4. DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KIBERNETINIO SAUGUMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

5. YPATINGOS SVARBOS INFORMACINĖS INFRASTRUKTŪROS SĄRAŠAS (4 PRIEDAS)?

6. YPATINGOS SVARBOS INFORMACINĖS INFRASTRUKTŪROS, IŠDĖSTYTOS PRIORITETO PAGAL SVARBĄ TVARKA, SĄRAŠAS (5 PRIEDAS)