KIBERNETINĖS SAUGOS DOKUMENTŲ PARUOŠTUKAI

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
KIBERNETINĖS SAUGOS DOKUMENTŲ PARUOŠTUKAI por Mind Map: KIBERNETINĖS SAUGOS DOKUMENTŲ PARUOŠTUKAI

1. REIKIA PARUOŠTI

1.1. Veiklos tęstinumo valdymo planĄ

1.2. kibernetinio saugumo politikos taikymo ir jos įgyvendinimo dokumentus

1.3. KIBERNETINIO SAUGUMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO V - 818. ORGANIZACINIŲ IR TECHNINIŲ KIBERNETINIO SAUGUMO REIKALAVIMŲ, TAIKOMŲ KIBERNETINIO SAUGUMO SUBJEKTAMS, APRAŠAS. II SKYRIUS 5.3 PUNKTAS+ PAPUNKČIAI

2. KLAUSIMAI

2.1. AR MES ESAME SUBJEKTAS TVARKANTIS VALSTYBĖS INFORMACINIUS IŠTEKLIUS?