โครงสร้างระบบทางเดินปัสสาวะ

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
โครงสร้างระบบทางเดินปัสสาวะ por Mind Map: โครงสร้างระบบทางเดินปัสสาวะ

1. ไต (kidney)

2. . ท่อไต (ureter)

3. . กระเพาะปัสสาวะ (bladder)