Tietosuoja ja tekijänoikeudet

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Tietosuoja ja tekijänoikeudet por Mind Map: Tietosuoja ja tekijänoikeudet

1. Perinteinen opetus – tietotekniikkaa hyödyntävä opetus – etäopetus ERI SÄÄNNÖT!

2. 1. Tekijänoikeudet; keskeiset kysymykset

2.1. Mistä tuoreimmat tiedot

2.1.1. Kysy Toikkasen Tarmolta

2.2. Julkisen ja yksityisen tilaisuuden rajat

2.3. lainaaminen toisen tuotoksista

2.4. Moraalikysymykset (open hlökoht. suhde esim. kopiointiin)

2.5. omien aineistojen suojaaminen

2.6. - Miten opettajalla säilyy oikeudet tekemäänsä materiaaliin?

2.7. Mikä on teos?

2.7.1. riittävä omaperäisyys?

2.8. esitysten taltiointi

2.9. Mikä tulkitaan elokuvaksi?

2.9.1. Missä raja menee?

2.10. Nykyisen lain rajoitukset: laki rajoittaa valmiin av-materiaalin käyttöä.

2.11. Videoklipit voi näyttää sellaisenaan, mutta niitä ei saa liittää ilman lupaa osaksi omaa opetusaineistoa. Missä menee raja?

2.12. opettajan itsensä tekemät teokset kuuluvat hänelle itselleen, jos sopimuksissa ei muuta mainita

2.13. Lähteet on aina mainittava

3. 2. Digiluvan edut ja puutteet

3.1. + Antaa mahdollisuuden käyttää jo tuotettua materiaalia.

3.2. - Tuotoksia ei saa julkaista avoimesti.

3.3. Etuna se, että Digilupa suhtautuu neutraalisti käytettävään tekniikkaan.

3.4. Puutteena on se, että opettaja voi kopioida materiaalia vain omaan käyttöönsä. Hän ei saa jakaa sitä toisille opettajille.

3.5. + Antaa luvan 20 kopioon (kuva lasketaan yhdeksi sivuksi).

3.6. - Aineistoa ei saa muuntaa: tekstiä ei saa kääntää toiselle kielelle tai yhdistää muuhun tekstiin, eikä kuvia saa rajata.

3.7. selkeät hinnoitteluperusteet olemassa

3.8. - pitää seurata luetteloa oikeudenomistajista, kuka seuraa?

3.9. +Kopioston digilupa mahdollistaa myös aineistojen välittämisen etäopetuksen yhteydessä

3.10. Kaikki kopiot on raportoitava

3.11. Digilupa sis. kolme lupaa: skannaus, verkkosisällön kopionti, luentojen videointi

3.12. Luvan perusteella tehtyjä kopioita saa säilöä koulun koneilla ja verkkolevyillä kurssin ajan.

3.13. Puutteena Materiaalia ei saa levittää / välittää sähköpostin kautta

3.14. Kopiot on raportoitava Kopioston verkkopalvelussa, ja vieläpä jopa ennen käyttöä.

4. 3. CC- lisenssin mahdollisuudet

4.1. + Symbolit kertovat materiaalin käyttöoikeudet

4.2. + Omaa materiaalia voi suojata haluamallaan tavalla.

4.3. Voi jakaa tietoa jaettavaksi ja jalostettavaksi

4.4. Käyttöoikeudet selvästi määritellyt

4.5. Selkeä vaihtoehto, erityisesti ei-kaupalliseen koulutukseen

4.6. Kuinka tunnettu tai laajalle levinnyt CC-lisenssi on?

4.7. suhteellisen vähällä selvitystyöllä puhdas omatunto

4.8. Madaltaa markkinoille tulemisen kynnystä.

4.9. Laillinen vaihtoehto piraattimarkkinoille.

4.10. + Paljon luvallista materiaalia käyttöön

4.11. - 'Tiedon' todenperäisyydestä ei takeita

4.12. Tekijä on antanut avoimia oikeuksia käyttäjille. Logo yhdistelmin määritelty käyttömahdollisuudet.

4.13. Ei kaupallinen levittäminen

5. 4. Someketti suositukset

5.1. + Yhteiset pelisäännöt ja kaikkien suostumus.

5.2. kunnioita muita, ole kohtelias, mieti mitä ja miten kirjoitat - netissä edustat aina sekä itseäsi, että työnantajaasi

5.3. vältettävä henkilökohtaisuuksiin menemistä

5.4. Mieti opettajan työprofiili eri palveluissa

5.4.1. Työ- ja 'vapaa' henkilöllisyyden erot?

5.5. + Oppimisympäristön oltava turvallinen niin oppilaille kuin opettajillekin.

5.6. Luottamuksellista tietoa ei viedä missään tilanteessa sosiaalisen median palveluihin

5.6.1. LÄHDE: OPH Sosiaalisen median opetuskäytön suositukset 1/400/2012

5.7. Kaikissa oppilaitoksissa tulisi olla ohjeet tai säännöt sosiaalisen median käyttöön.

5.8. Käytä tiedonjakamisessa maalaisjärkeä.

5.9. Hyvä foorumi jakaa asiantuntijuutta.

5.10. sosiaalisen median käyttölinjauksia osana tietostrategiaa

5.11. käytännön toimenpiteitä opetuksen suunnitteluun ja mahdolliseen muuhun hyödyntämiseen koulun toiminnassa

6. 5. Tietosuojan suhteen huomioitavaa some ilmaispalvejuja käytettäessä opetuksessa

6.1. + Ikärajat

6.2. + Luottamukselliset tiedot salattava.

6.3. aineistojen erittäin helppo levittäminen/ leviäminen

6.4. Täydellistä tietosuojaa ei ole olemassa

6.5. Ei suositella käyttävän omia henkitietoja. Luotava omat bulkkitunnukset

6.6. Toisten ottamia kuvia ei saa käyttää ilman lupaa.

6.7. älä luota liikaa yksityisyysasetuksiin - tieto jää talteen ja on urkittavissa

6.8. Opettajia tulisi perehdytää tietosuojakysymyksiin. On yllättävää, kuinka suojattomia esim. henkilötiedot voivat olla, jos käytetään USA:ssa olevaa palvelua (esim. Facebook).

6.9. Tarkasta aina välillä mitä verkosta löytyy nimelläsi

6.10. Profiileja luodessa henkilöllisyyttä ei tarkisteta.

6.10.1. Toisen nimissä helppo jakaa tietoa - mahdollisesti vääriäkin tietoja.

6.11. Lue käyttöehdot

6.12. Tatkista Internet-palvelun ikäraja

6.13. Voiko oppilaan velvoittaa liittymään palveluihin?