A beszéd-és mozgásfejlődés összefüggései

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
A beszéd-és mozgásfejlődés összefüggései por Mind Map: A beszéd-és mozgásfejlődés összefüggései

1. Elmélet

2. MOZGÁS

2.1. Mozgásfejlődés

2.1.1. genetikai meghatározottság

2.1.2. fejlődés periodikus jellege

2.1.3. egyedfejlődési sor

2.1.3.1. kúszás-mászás-járás dominancia

2.1.3.2. beszéd-írás-olvasás

2.2. Dominancia, lateralitás

2.2.1. Szem

2.2.2. Fül

2.2.3. Kéz

2.2.3.1. Beszédfejlődési zavarok (3 éves kor)

2.2.4. Láb

2.2.5. Jobb félteke dominanciája

2.2.5.1. Beszéd késésének gyakorisága

2.3. Egészséges fejlődés

2.3.1. mozgékonyság

2.3.2. mozgásigény

2.3.3. mozgástér és eszközök

3. BESZÉD

3.1. Agyi tevékenység

3.1.1. Bal agyfélteke

3.1.1.1. Broca-terület

3.1.1.2. Wernicke-terület

3.1.2. Bal és jobb agyfélteke

3.1.2.1. Beszéd és a nyelv folyamatainak koordinálása

3.2. Zavarok

3.2.1. Részképesség zavarok

3.2.2. Beszédfejlődési zavarok

3.2.2.1. Megkésett beszédfejlődés

3.2.2.2. auditív agnózia

3.2.2.3. verbális apraxiák

3.2.2.4. írási, helyesírási gyengeség

3.2.2.5. ritmuszavarok

3.2.2.5.1. dadogás

3.2.2.5.2. hadarás

3.2.3. Kapcsolódó kutatások

3.2.3.1. VIHOLAINEN-Beszéd és mozgásfejlődés vizsgálata

3.2.3.1.1. Diszlexia-veszélyeztetett gyerekek mozgásfejlődése, nyelvi és olvasási készsége/egészséges gyermekek összehasonlító vizsgálata

3.2.3.2. Nyelvi Fejlődési Elmaradást mutató gyerekek

3.2.3.2.1. TRAUNER-Synkinézis,finommozgás,hiperreflexia

3.2.3.2.2. WEBSTER és mtrsi-Nyelvi, kognitív és motoros képességek tesztelése

3.2.3.3. RINTALA és LINJANA-diszfáziás gyerekek nagymozgásának és annak fejleszthetőségének vizsgálata

3.2.3.4. SHAPIRO-olvasási zavar korai megjelenése

4. Pszichomotoros fejlesztés

4.1. Idegrendszeri érési folyamatok

4.1.1. agyi plaszticitás

4.1.2. öngyógyító folyamat

4.2. A pszichikus funkciók fejlesztése

5. Kutatás

5.1. Minta

5.1.1. Óvodáskorú gyerekek

5.1.1.1. Nagy-és finommozgások feltérképezése

5.1.1.2. Anamnézis felvétele (korai mozgás-és beszédfejlődés)

5.1.1.3. Alapozó terápia mozgásfelmérő rendszere

5.1.1.4. Beszédfejlődésben elmaradt és kontrollcsoport

5.2. Menet

5.2.1. Mozgáskoordináció vizsgálata és értékelése

5.2.2. 14 mozgáscsoport elemzése

5.3. Célok

5.3.1. mozgás területén való eltérések vizsgálata

5.3.2. dominancia vizsgálata

5.4. Hipotézis

5.4.1. Normál beszédfejlődés-> jobb teljesítmény

5.4.2. A beszédfejlődésben elmaradt gyerekek nagyobb arányban kialakulatlan, keresztezett dominancia

5.5. Eredmények

5.5.1. Mozgásfelmérő tesztek és anamnesztikus adatok elemzése

5.5.2. Csoportok alakítása

5.5.2.1. normál lefolyású beszédfejlődés és mozgásfejlődés

5.5.2.2. kóros lefolyású beszédfejlődés és mozgásfejlődés

5.5.3. Dominancia, preferencia

5.5.3.1. azonos oldali dominancia

5.5.3.2. kialakulatlan dominancia

5.5.4. Alsó és felső végtag-koordináció

5.5.4.1. Harmonikus kar-láb koordináció

5.5.4.2. Felső és alsó végtag mozgásának, összehangolásának nehézsége

6. Készítették:

6.1. Diener Lúcia Zita

6.2. Horváth Döníz