Środowisko projektu

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Środowisko projektu por Mind Map: Środowisko projektu

1. Zewnętrzne (dalsze)

1.1. Politechnika Wrocławska

1.2. Politechnika Szczecińska

1.3. absolwenci szkół wyższych i średnich

1.4. Politechnika Koszalińska

1.5. RIPH

1.6. Izba Gospodarcza

1.7. niemiecki rynek pracy

1.8. KIG

1.9. PAIIZ

1.10. PUP

1.11. Media branżowe

1.12. Organizacje branżowe

1.13. biuro karier

2. Wewnętrzne (bliższe)

2.1. zarząd firmy

2.2. oddziały firmy

2.3. stażyści

2.4. pracownicy

2.5. praktykanci

2.6. audytor

2.7. wizja firmy

2.8. szkoleniowiec