Landbrug og landboreformer

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Landbrug og landboreformer por Mind Map: Landbrug og landboreformer

1. Arbejde

1.1. Bønder

1.2. Fæstesystemet og Stavnsbåndets ophævelse Dengang arbejdede de forskellige familier meget, nogle ansatte måske en tjenestepige eller en ungkarl. Hvis en bonde ikke kunne betale sin afgift eller havde brudt nogle af godsejerens regler, risikerende han at få tæsk eller at ende i gabestokken. Den 20. juni 1788 blev Stavnsbåndet en del af landboreformerne. De ville forbedre bondens økonomiske og personlige frihed. Det førte også til et bedre landbrug. En fæstebonde er en bonde, der ikke selv ejer sin jord, redskaber, gård og dyr dem ejer godsejeren. Bonden skal leje sig ind på gården, ved at betale afgift af de penge gården har tjent. Det kaldes at yde hoveri.

2. Maskiner

2.1. Dansk landbrug Man begyndte først at anvende maskiner sent, men i 1950'erne kom traktoren for alvor i gang. Omkring 62% procent af Danmarks areal er opdyrket.

2.2. Værktøj

2.2.1. Dansk landbrug Man begyndte først at anvende maskiner sent, men i 1950'erne kom traktoren for alvor i gang. Omkring 62% procent af Danmarks areal er opdyrket.

3. Dyr

3.1. Omkring 4000 år før vores tidsregning har mange mennesker skaffet sig mad ved at dyrke afgrøder. Derfor blev der fældet meget skov for at få plads til flere marker.

3.2. Afgrøder

4. Jord

4.1. Naturen og landbruget Danmark er et landbrugsland. Hvis jorden ikke har nok næringsstoffer, må landmanden tilføre dem ved at bruge gødning. Nitrogen, fosfor, kalium, kalcium, magnesium og svovl er nogle af de mest vigtigste plantenæringsstoffer

4.2. Planter

5. Konventionelt

5.1. Konventionelt landbrug Konventionelt landbrug er det modsatte af det økologiske landbrug. Et konventionelt landbrug betyder også, at de varer der bliver produceret bliver sprøjtet. I dag i et konventionelt husdyrbrug foregår det i store bure eller haller. I burene kan der være cirka 30.000 kyllinger i samme bur. Det med at have flere kyllinger i flere bure er dårligt, fordi kyllingerne kan gøre skade på hinanden, og de kan blive syge, men det er en god mulighed for fx at producere flere æg.

6. Økologi

6.1. Økologisk landbrug Økologi betyder at de ting, der bliver produceret ikke bliver sprøjtet. I et økologisk landbrug lægger man stor vægt på, at der fx ikke er bakterier og regnorme i jorden. Der lægges også stor vægt på dyrene. Der er regler for, hvilke forhold dyrene skal have. Køer skal fx have mulighed for at komme på græs hele sommeren, og der skal være halm, når de er i stalden. Når husdyrene har gode vilkår, bliver de nemlig ikke så tit syge.