การจำแนกประเภทของผัก

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
การจำแนกประเภทของผัก por Mind Map: การจำแนกประเภทของผัก

1. 1.การจำแนกผักตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์

1.1. 1.ตระกูลกะหล่ำ

1.1.1. ได้แก่ กะหล่ำดอก กะหล่ำปลี กวางตุ้ง คะน้า ผักกาดขาว อื่นๆ

1.2. 2.ตระกูลแตง

1.2.1. ได้แก่ แตงกวา แตงเทศ แตงโม ตำลึง บวบเหลี่ยม อื่นๆ

1.3. 3.ตระกูลถั่ว

1.3.1. ได้แก่ กระถิน แค ชะอม ถั่วแขก ถั่วแขก อื่นๆ

1.4. 4.ตระกูลมะเขือ

1.4.1. ได้แก่ พริก พริกยักษ์ พริกหวาน มะเขือ อื่นๆ

1.5. 5.ตระกูลอื่นๆ

1.5.1. ได้แก่ ข้าวโพดหวาน ขึ้นฉ่าย เครื่องเทศ อื่นๆ

2. 2. การจำแนกผักตามส่วนที่ใช้บริโภค

2.1. ราก

2.1.1. รากแก้ว ได้แก่ แครอท เทอร์นิพ ผักาดหัว

2.1.2. รากแขนง ได้แก่ มันเทศ

2.2. ลำต้น

2.2.1. ลำต้นเหนือดิน ได้แก่ กะหล่ำปม หน่อไมฝรั่ง

2.2.2. ลำต้นใต้ดิน ได้แก่ ขิง ข่า เผือก มันฝรั่ง

2.3. ใบ

2.3.1. ตระกูลหอม ได้แก่ กระเทียม หอมแดง หอมเบ่ง

2.3.2. กลุ่มใบกว้าง ได้แก่ กะหล่ำดอก คะน้า ผักกาดขาวปลี

2.4. ดอก

2.4.1. ตาดอกอ่อน ได้แก่ กะหล่ำดอก บล็อกโคลี่

2.4.2. ดอกแก ได้แก่ แค โสน

2.5. ผล

2.5.1. ผลอ่อน ได้แก่ แตงกวา บวบ มะเขือ มะระ

2.5.2. ผลแก่ ได้แก่ ตระกูลแตง เช่น แตงเทศ แตงโม ฟักทอง ผักตระกูลมะเขือ ได้แก่ พรก มะเขือ

3. 3. การจำแนกตามฤดูปลูกที่เหมาะสม

3.1. ฤดูฝน

3.1.1. เดือน มิถุนายน-กันยายน

3.1.2. สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอุณหภูมิระหว่าง 25-35 องศาเซลเซียส และทนฝน

3.1.3. ผักตระกูลแตงทั้งหมด ยกเว้น แตงเทศ ผักตระกูลมะเขือและถั่วฝักยาว

3.2. ฤดูร้อน

3.2.1. เดือน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม

3.2.2. สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอุณหภูมิระหว่าง 25-35 องศาเซลเซียล

3.2.3. ผักตระกูลแตงทุกชนิด ผักตระกูลมะเขือทั้งหมด ยกเว้น พริกยักษ์ พรกหวาน สำหรับตระกูลถั่ว ยกเว้น ถั่วลันเตา

3.3. ฤดูหนาว

3.3.1. เดือน ตุลาคม-มกราคม

3.3.2. สามารถเจริญเติบโตได้ดีระหว่างอุณหภูมิ 18-25 องศาเซลเซียล

3.3.3. กระหล่ำปลี กระหล่ำดอก แครอท ผักกาดหัว ผักก่ดหอม มันฝรั่ง เป็นต้น