c1. Leertheorieën

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
c1. Leertheorieën por Mind Map: c1. Leertheorieën

1. Totaal aantal concepten: 48                                         Percentage concepten Berding, J. & Pols, W. : 19/48 = 40% Percentage concepten Bartlett, S. & Burton, D. : 11/48 = 23% Percentage gedeelde concepten : 18/48 = 38%

2. deze geven antwoord op

2.1. c2. Centrale vraag:  Welke leer/ontwikkelingstheorieën kennen we?

3. b. Bartlett, S. & Burton, D. (2007)

3.1. a. Berding, J. & Pols, W. (2011)

4. met verschillende visies van deskundigen

4.1. c3. Piaget

4.1.1. verklaart dat

4.1.1.1. b5. Cognitieve groei hand in hand met fasen

4.1.1.1.1. 4 ontwikkelingsfasen

4.1.2. hanteert een

4.1.2.1. a4. Biologische ontwikkelingstheorie

4.1.2.1.1. houdt o.a. in dat

4.2. c4. Vygotsky

4.2.1. van mening dat

4.2.1.1. b1. Psychologische activiteiten hebben sociaal-culturele kenmerken

4.2.1.1.1. beweert dat

4.2.1.2. b3. Cogniteve verschillen toegeschreven aan diversiteit psychologische gereedschappen

4.2.1.2.1. betekent

4.2.2. 2 zones van ontwikkeling

4.2.2.1. c15. Zone van actuele de ontwikkeling

4.2.2.1.1. houdt in

4.2.2.2. c17. Zone van de naaste ontwikkeling

4.2.2.2.1. houdt in

4.3. c5. Bruner

4.3.1. stelt dat

4.3.1.1. a17. Kinderen leren door interactie met anderen

4.3.1.1.1. in dit geval

4.4. a1. Dewey

4.4.1. kernbegrippen zijn

4.4.1.1. a9. Transactie

4.4.1.1.1. duidt aan dat

4.4.1.2. a11. Participatie

4.4.1.2.1. houdt in dat

4.5. a2. Ligthart

4.5.1. met als uitgangspunt

4.5.1.1. a15. De levenskracht van het kind

4.5.1.1.1. dus

4.6. a3. Herbart

4.6.1. legt nadruk op

4.6.1.1. a6. Culturele aspect van ontwikkeling

4.6.1.1.1. met als begrip

4.6.2. met als methode

4.6.2.1. a13. Formele leertrappen

4.6.2.1.1. houdt in

5. Naam: Aïsha Joe            Studentnummer: 445163            Onderwijsgroep : 4                  Blok: 1.1                     Bijeenkomst: 4            Tutor: Tessa Steehouwer

6. bespreken