Podnikový informační systém

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Podnikový informační systém por Mind Map: Podnikový informační systém

1. množina vzájemně provázaných komponent, které

1.1. shromažďují,

1.2. zpracovávají,

1.3. ukládají a

1.4. distribuují informace

2. za účelem podpory

2.1. rozhodování a řízení

2.1.1. v organizaci