Dobra generujące nierówności społeczne

Track and organize your meetings within your company

Lancez-Vous. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse e-mail
Dobra generujące nierówności społeczne par Mind Map: Dobra generujące nierówności społeczne

1. Wykształcenie

1.1. wartość autoteliczna: ludzie zdobywają wykształcenie i wiedzę, ponieważ pozwala ona poszerzać horyzonty

1.2. wartość instrumentalna: wykształcenie jest pomocne w stosunku do zdobycia pozostałych dóbr

2. Dobra materialne

2.1. wartość autoteliczną definiuje kultura

3. Prestiż

3.1. wartość autoteliczna- ludzie budują poczucie własnej wartości na podstawie dwóch przesłanek:

3.1.1. autorefleksji dotyczącej własnych postaw

3.1.2. obserwacji jak jesteśmy postrzegani przez innych

4. Władza

4.1. wartość autoteliczna posiadanie władzy daje poczucie siły, potęgi i znaczenia

5. Zdrowie

5.1. posiada tylko wartość autoteliczną ponieważ dobre samopoczucie jest źródłem samoistnej satysfakcji i warunkiem do zdobycia pozostałych dóbr