Veldwerk strand en duin 1

Lancez-Vous. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse e-mail
Veldwerk strand en duin 1 par Mind Map: Veldwerk strand en duin 1

1. Aanslibbingskust

1.1. Regressie

1.1.1. Veen

1.2. Transgressie

1.2.1. Sedimentatie

1.2.1.1. Eolische afzettingen

1.2.1.1.1. Verstuiving

1.2.1.1.2. Duinvormen

2. Afbraakkust

2.1. Erosie

2.2. Klifkusten

3. Dynamisch kustbeheer

3.1. Nieuw duinmassief

3.1.1. Nieuwe zeereep

3.1.2. Natuurontwikkelingen

3.1.2.1. Vegetatie

3.1.2.1.1. Lage dichtheid

3.1.2.2. Stuifsleuf

3.1.2.2.1. Eolische afzettingen landinwaarts

4. Traditioneel kustbeheer

4.1. Oud duinmassief

4.1.1. Oude zeereep

4.1.2. Vegetatie

4.1.2.1. Helmgras

4.1.2.2. Hoge dichtheid

5. Zoetwaterbel