Kemi B VT2013

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Lancez-Vous. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse e-mail
Kemi B VT2013 par Mind Map: Kemi B VT2013

1. 1. Kemiska beräkningar

1.1. Stökiometri

1.1.1. Reaktionsformel

1.2. Allmänna gaslagen

1.2.1. Molvolym

1.2.2. Kelvin

1.3. Daltons lag

2. 2. Kemisk reaktionshastighet

2.1. Kemisk jämvikt

2.1.1. Jämviktskonstanten

2.1.2. Reaktionskvot

2.1.3. Ändra volymen

2.1.4. Le Chateliers princip

2.2. Aktiveringsenergi

2.2.1. Katalysator

2.2.2. Temperatur

2.2.3. Koncentration

2.2.4. Exponering

3. 3. Organiskkemi

3.1. Molekylföreningar

3.1.1. molekylformel

3.1.2. strukturformel

3.1.3. isomeri

3.1.3.1. sterioisomeri

3.1.3.2. strukturisomeri

3.1.4. Asymmetriskt centrum

3.1.5. Aromatiska molekyler

3.1.6. Reaktionsmekanism

3.1.6.1. Sn1

3.1.6.2. Sn2

3.1.6.3. Additionsreaktion

3.1.6.4. Kondensationsreaktion

3.2. Kolväten

3.2.1. Alkaner

3.2.1.1. cykloalkaner

3.2.1.2. halogenalkaner

3.2.2. Alkener

3.2.3. Alkyner

3.2.4. Arener

3.3. Ämnesklasser

3.3.1. Etrar

3.3.2. Aminer

3.3.3. Alkoholer

3.3.4. Aldehyder

3.3.5. Ketoner

3.3.6. Karboxylsyror

3.3.7. Estrar

4. 4. Biokemi

4.1. Aminosyror

4.2. Kolhydrater

4.3. Nulkeotider och lipider

4.4. Proteiner

4.5. Ämnesomsättningen

4.6. Nukleinsyror

4.7. Genetik

5. 5. Analytiskkemi