Det periodiske system

Lancez-Vous. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse e-mail
Det periodiske system par Mind Map: Det periodiske system

1. Atomer

1.1. Alt i verden er bygget op af atomer.

1.1.1. I gamle dage forstillede man sig at alt i verden var opbygget af de fire elementer.

1.2. Atomer er så små at vi ikke kan se dem.

2. Ild, luft, vand, jord

2.1. Det er de fire elementer.

3. Grundstoffer

3.1. Hvert stof i det periodiske system er et grundstof.

3.2. Når to grundstoffer går sammen, starter der en kemisk forbindelse

3.3. Er grundstof består af atomer med ens atomnummer.

4. Kemiske forbindelser

4.1. En kemisk forbindelse opstår ved at to grundstoffer sættes sammen.

5. Alkymister

5.1. Alkymister er nogle videnskabs mennesker som laver Kemi.

6. Lavoisier

6.1. Lavoisier er nogle, som gentager forsøg omhyggeligt, og undersøger dem.

7. John Dalton

7.1. Blev kaldt "Atomteoriens fader" - Fordi han udformede atomteorien, så man kunne bruge den i kemien.

8. Demokrit

8.1. Han er en græsk tænker

8.2. Han var vidste mest om den viden vi har idag.

9. Reaktion

9.1. En reaktion er eks. hvis 2 atomer sættes sammen så giver det et molekyle. Derfor laver de 2 atomer en reaktion, ved at reagere på hinanden.

10. Frie atomer><molekyle

10.1. èt atom eller èt molekyle har ikke en makker, så er de frie. Ligesom èt frit atom + èt frit atom giver et grundstof.

11. Molekyler

11.1. Molekyler opstår hvis to atomer reagere med hinanden.

11.2. Man opbygger modeller af molekyler og plastikkugler, i kemi.

12. Arveegenskaber

12.1. Arveegenskaber kaldes et DNA-molekyle.

13. DNA molekyle

13.1. Navnet på et molekyle - Det er det molekyle som bestemmer vores arveegenskaber.