Lancez-Vous. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse e-mail
TABURAN PENDUDUK par Mind Map: TABURAN PENDUDUK

1. Taburan

1.1. padat

1.1.1. lebih 200 orang sekilometer persegi.

1.1.2. sepanjang pantai barat Semenanjung Malaysia terutamanya di bandar-bandar besar,dataran dan delta sungai.

1.2. sederhana

1.2.1. 50 hingga 200 orang sekilometer persegi.

1.2.2. kaki bukit atau luar bandar.

1.3. jarang

1.3.1. kurang daripada 50 orang sekilometer persegi.

1.3.2. kawasan pergunungan yang berhutan tebal,paya,dan pedalaman yang terpencil.

2. Faktor-faktor mempengaruhi taburan

2.1. bentuk muka bumi dan tanih

2.1.1. padat

2.1.1.1. tanah pamah

2.1.1.2. dataran

2.1.1.3. lembah sungai

2.1.1.4. tanih aluvium

2.1.2. sederhana

2.1.2.1. tanih laterit

2.1.3. jarang

2.1.3.1. tanah tinggi

2.2. sumber mineral

2.2.1. Kawasan yang mempunyai sumber mineral seperti bijih timah dan petroleum menjadi tumpuan penduduk.

2.3. perkhidmatan dan pendidikan

2.3.1. pentadbiran

2.3.2. perniagaan

2.3.3. perdagangan

2.3.4. pelancongan

2.4. pengangkutan dan perhubungan

2.4.1. jalan kereta api

2.4.2. jalan raya

2.5. dasar kerajaan/governan

2.5.1. Penduduk yang tinggal di kawasan luar bandar ditempatkan dalam kampung-kampung baru seperti Jinjang di Selangor dan Berapit di Seberang Perai,Pulau Pinang.

2.6. sosioekonomi

2.6.1. kawasan-kawasan perindustrian didirikan di beberapa tempat,terutamanya di pantai barat Semenanjung Malaysia.

2.6.2. Kilang-kilang di kawasan ini menyediakan peluang pekerjaan yang banyak.

2.6.3. Taman-taman perumahan yang dibina di kawasan ini juga disediakan dengan infrastruktur yang baik.