Lancez-Vous. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse e-mail
IsotJohtajat par Mind Map: IsotJohtajat

1. Opiskelijat

1.1. opetuspalvelut

1.1.1. tilat

1.1.2. opettajat

1.1.3. oppilashuolto

1.2. oppilaskuntatyö

1.2.1. osallisuus/kuuleminen

2. Opetushenkilöstö

2.1. OPStyö

2.1.1. Moodle

2.1.2. Suu

2.1.3. word

3. Muu henkilöstö

4. Työelämä

5. Muut oppilaitokset

5.1. Yliopisto

6. Kolmas sektori

7. OKM

8. Sivistysvirasto

8.1. asiakkuudet

8.1.1. koulut

8.1.1.1. rehtorikokoukset

8.1.1.2. spostit

8.1.1.3. puhelin

8.1.1.4. kehityskeskustelut

8.1.2. keskushallinto

8.1.2.1. henkilöstöosasto

8.1.2.2. lakipalvelut

8.1.2.3. paljon hallintohumpaa

8.1.3. huoltajat

8.1.3.1. wilma

8.1.3.2. primus

8.1.3.3. tiedotteet

8.1.3.4. kuulemiset

9. Media

10. OPH

11. Kuntaliitto

12. Kollegat

12.1. seutuyhteistyö

12.1.1. yhteishankkeet

12.1.2. yhteinen vuosikello

12.1.3. hankinnat

12.1.4. valmiussuunnitelma

12.1.5. erityisop käsikirja

12.1.6. yht OPS-käytännöt

12.1.7. täydennyskoulutus

13. OAJ

14. SOTE

15. ELY

16. AVI

17. Projektit

18. Valtuusto

19. KHallitukset

20. Täykkärit

21. Lautakunta

21.1. iltakoulut

21.1.1. tutustuminen

21.1.2. dialogi

21.1.2.1. riitely

21.2. kokoukset

21.2.1. esityslistat

21.2.1.1. SeutuTori

21.2.1.2. dynastia

21.2.1.3. sähköposti