Lancez-Vous. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse e-mail
Guldalderen par Mind Map: Guldalderen

1. Kunstnere

1.1. Martinus Rørbye

1.2. Constatin Hansen

1.3. C.W Eckersberg

2. Den danske flåde kæmpede mod den britiske flåde i 4 timer i en ankerhavn der hed Red

3. 2 april 1801

4. Slaget ved reden

5. Københavns bombardement

5.1. 2-4 september 1807

5.2. Danmark valgte at kæmpe mod England i Napoleonskrigen Så briterne bombede København

6. Statsbankerot

6.1. 1813

6.2. Staten producerer for mange penge så kursen falder og Danmark går i selv-erklæret bankerot

7. Danmark mister Norge

7.1. 1814

7.2. Sønderjylland bliver invaderet af en svensk/russisk hær som kræver at Norge bliver frigivet

8. Enevældets Ophør

8.1. Der var oprør mod enevælde som begyndte i 1848. Det sluttede i 1851

8.2. 1849

9. Grundloven

9.1. 5 juni 1849

9.2. Kristian den 8 siger til sin søn at han skal skrive en grundlov. Hans søn siger så til Martsministeriet at de skal lave en grundlov som de så gør.

10. Treårskrigen

10.1. 1848-1851

10.2. Danmark var i krig med danske hertugdømmer og tyskere om slesvig holsten Danmark vinder i frederecia Det slutter i 1851 og vi vandt

11. Kultur

11.1. Kunst