Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget.

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget. da Mind Map: Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget.

1. Fødevarer

1.1. Bælgplanter

1.2. Tang

1.3. Insekter

2. Genteknologi

2.1. Proteinsyntese

2.2. GMO

3. Biogas

4. Jordtyper

5. Vandmiljø

5.1. Eutrofiering

5.2. Alger

5.3. Tang

5.4. Iltsvind

6. vedvarende energi

6.1. Vindmøller

6.2. Solceller

6.3. Solfangere

6.4. Vandkraft

7. etisk bæredygtighed

8. Økologi vs. konventionelt

8.1. Konventionelt

8.1.1. NPK-gødning

8.1.1.1. Minimumsloven

8.1.1.2. Eutrofiering

8.1.1.3. Drikkevand

8.2. Økologi

9. Ressourcer

9.1. Alternativer

9.2. Råstoffer

10. Ioner

11. Bæredygtigt landbrug

12. Vandkredsløb