Problembaseret Læring

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
Problembaseret Læring da Mind Map: Problembaseret Læring

1. Problemorienteret

1.1. Problemtyper

1.1.1. Forbedrende

1.1.2. Akut

1.1.3. Situation med ukendt konsekvenser/muligheder

1.2. Problemafgrænsning

1.3. Virkelige problemer

1.3.1. Aktuelt

2. Projektarbejde

2.1. Medbestemmende

2.2. Vejledning

2.2.1. Kommer ikke med endelige svar

2.3. Afgrænsning

2.3.1. Fokusering

2.3.1.1. Perspektivering

2.3.1.1.1. Evaluering

2.4. Projektformer

2.4.1. Problemprojekt

2.4.2. Disciplinprojekt

2.4.2.1. Metoden ligger fast, problem vælges selv

2.4.3. Opgaveprojekt

2.4.3.1. Problem og metode fastlagt

3. Strukturering af studie

3.1. Kurser

3.1.1. Fylder lige så meget som projektarbejde

3.1.2. Supplerer projektarbejdet

3.1.3. Tilegne sig viden og redskaber/metoder

3.2. Selvlæring

3.2.1. Videnshul

3.2.1.1. Manglende viden omkring emnet

3.3. Gruppearbejde

3.3.1. Grupperoller

3.3.2. Gruppekontrakt