Matematiske Kompetencer

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
Matematiske Kompetencer da Mind Map: Matematiske Kompetencer

1. Problembehandling.

1.1. Løse matematiske problemer.

1.2. Formulere matematiske problemer.

2. Ræsonnement.

2.1. Gennemføre ræsonnementer.

2.2. Forholde sig kritisk til ræsonnementer.

2.3. Brug ræsonnementer før påstande.

2.4. Gennemføre matematisk bevis.

3. Kommunikation.

3.1. Indgå en faglig dialog med lærer/censor

3.2. Fremlæg med præcision og brug af fagsprog.

3.3. Skift mellem dagligt og matematisk sprog.

4. Hjælpemiddel.

4.1. Brug relevante hjælpemidler.

4.2. Brug hjælpemidler på hensigtsmæssig måde.

5. Modellering.

5.1. Opstille matematisk model.

5.2. Udarbejde løsning vha. modeller.

5.3. Analysere sine resultater.

5.4. Være kritisk til modeller.