Romantikken

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
Romantikken da Mind Map: Romantikken

1. en litterær periode

2. Heinrich Steffens - inspirerede danske kunstnere

3. 1800-1870

4. Flugt fra virkeligheden

5. Opstod på baggrund af krige - man havde brug for opmuntring

6. Reaktion på det mekaniske verdensbillede. Går tilbage til Platon

7. DK gik statsbankerot i 1813

8. Adam Oehlenschlæger toneangivende forfatter

9. En kulturstrømning

10. Forfatteren søger ud i naturen for af få inspiration

11. Fædrelandskærlighed

12. Kvindelige forfattere rørte på sig

13. Jean-Jacques Rousseau var blandt skaberne af romantikken

14. Arkitekturen og boligindretning ændrede sig

15. Skrev ofte om den gamle tid i Danmark (oldtiden, vikingetiden)